หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

 
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมดThailand Company / coltd , part. , inc


ซื้อ หมวดหมู่ >>
การผลิตอิฐ หมวด ผลิตอิฐ
การผลิตกระเบื้อง หมวด ผลิตกระเบื้อง
การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้ในงานก่อสร้างอื่นๆ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้ในงานก่อสร้างอื่นๆ
บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ หมวด บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและจัด
ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ หมวด ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
92320 พิพิธภัณฑ์สถานและการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างและสถานที่ ทางประวัติศาสตร์ หมวด พิพิธภัณฑ์สถาน
การปลูกธัญพืช หมวด ปลูกธัญพืช
การทำไร่ยาสูบ หมวด ไร่ยาสูบ
การปลูกพืชที่ให้น้ำมัน หมวด ปลูกพืชที่ให้น้ำมัน
การทำไร่อ้อยและพืชที่ให้ความหวาน หมวด ไร่อ้อยและพืชที่ให้ความหวาน
การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ หมวด เพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
การเพาะปลูกพืชที่ให้เส้นใย หมวด เพาะปลูกพืชที่ให้เส้นใย
การทำสวนยางพารา หมวด สวนยางพารา
การปลูกพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา หมวด ปลูกพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา
การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ
การทำสวนผัก สวนแตง หมวด สวนผัก สวนแตง
การทำสวนไม้ดอก ไม้ประดับ หมวด สวนไม้ดอก ไม้ประดับ
การปลูกพืชสวนและเพาะพันธุ์พืชพิเศษอื่นๆ หมวด ปลูกพืชสวนและเพาะพันธุ์พืชพิเศษอื่นๆ
การทำสวนผลไม้ หมวด สวนผลไม้
การทำสวนผลไม้เปลือกแข็ง (นัต) หมวด สวนผลไม้เปลือกแข็ง (นัต)
การปลูกชา กาแฟ หมวด ปลูกชา กาแฟ
การปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ หมวด ปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ
การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม หมวด ฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม
การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาและล่อ หมวด เลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาและล่อ
การเลี้ยงสัตว์ปีก หมวด เลี้ยงสัตว์ปีก
การเลี้ยงสุกร หมวด เลี้ยงสุกร
การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง หมวด เลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง
การเลี้ยงผึ้ง หมวด เลี้ยงผึ้ง
การเลี้ยงจระเข้ หมวด เลี้ยงจระเข้
การทำฟาร์มงู หมวด ฟาร์มงู
การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก หมวด ฟาร์มสัตว์น้ำบนบก
การทำฟาร์มสุนัขและแมว หมวด ฟาร์มสุนัขและแมว
การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด เลี้ยงสัตว์อื่นๆ
การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ (แบบผสม) หมวด ปลูกพืชร่วมกับเลี้ยงสัตว์ (แบบผสม)
การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ หมวด กำจัดศัตรูพืชและสัตว์
บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นการรักษาสัตว์ หมวด บริการที่เกี่ยวข้องกับเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นรักษาสัตว์
บริการทางการเกษตร หมวด บริการทางเกษตร
การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง หมวด ล่าสัตว์ ดักสัตว์และขยายพันธุ์สัตว์ล่า
การป่าไม้ หมวด ป่าไม้
การทำไม้ หมวด ไม้
การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง หมวด ประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
การทำฟาร์มเลี้ยงปลา หมวด ฟาร์มเลี้ยงปลา
การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง หมวด ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
การทำฟาร์มเลี้ยงหอย หมวด ฟาร์มเลี้ยงหอย
การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง หมวด เพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ประมงอื่นๆ
การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน หมวด เหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและอัดให้เป็นก้อน
การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน หมวด เหมืองลิกไนต์และอัดให้เป็นก้อน
การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน หมวด ขุดพีตและอัดให้เป็นก้อน
การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ หมวด ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
การผลิตแก๊สธรรมชาติ หมวด ผลิตแก๊สธรรมชาติ
การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ หมวด ให้บริขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นสำรวจ
การทำเหมืองแร่เหล็ก หมวด เหมืองแร่เหล็ก
การทำเหมืองแร่ดีบุก หมวด เหมืองแร่ดีบุก
การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ หมวด เหมืองแร่โลหะอื่นๆ
การทำเหมืองหิน หมวด เหมืองหิน
การขุดกรวดและทราย หมวด ขุดกรวดและทราย
การขุดดินเหนียว หมวด ขุดดินเหนียว
การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย หมวด เหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย
การทำเหมืองเกลือ หมวด เหมืองเกลือ
การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด เหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ
การฆ่าสัตว์ หมวด ฆ่าสัตว์
การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ หมวด ตกแต่งและบรรจุเนื้อสัตว์
การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง หมวด เนื้อสัตว์กระป๋อง
การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก หมวด เก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง หมวด เก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง
การผลิตอาหารกระป๋อง หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
การผลิตน้ำปลา หมวด ผลิตน้ำปลา
การผลิตอาหารที่หมักจากปลา หมวด ผลิตอาหารที่หมักจากปลา
การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ หมวด ผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง
การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก หมวด ผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
การผลิตแยม หมวด ผลิตแยม
การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ หมวด แปรรูปและเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ
การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ หมวด ผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์
การผลิตมาร์การีน หมวด ผลิตมาร์น
การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล หมวด ผลิตและสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล
การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม หมวด ผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม
การผลิตผลิตภัณฑ์นม หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์นม
การผลิตไอศกรีม หมวด ผลิตไอศกรีม
โรงสีข้าว หมวด โรงสีข้าว
การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช หมวด ถนอมและแต่งผลผลิตจากธัญพืช
การผลิตแป้ง (Flour) หมวด ผลิตแป้ง (Flour)
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช หมวด โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง หมวด โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป หมวด ผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
โรงงานผลิตขนมปัง หมวด โรงงานผลิตขนมปัง
การผลิตขนมปังกรอบ หมวด ผลิตขนมปังกรอบ
โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย หมวด โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ หมวด โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) หมวด ผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)
การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล
การผลิตหมากฝรั่ง หมวด ผลิตหมากฝรั่ง
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
การผลิตกาแฟ หมวด ผลิตกาแฟ
การผลิตใบชา หมวด ผลิตใบชา
การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย หมวด ผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย
การผลิตน้ำแข็ง หมวด ผลิตน้ำแข็ง
การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ไข่
การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส หมวด ผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส
การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป หมวด ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
การผลิตซุป หมวด ผลิตซุป
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ หมวด ต้ม กลั่นและผสมสุรา ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์
การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) หมวด ผลิตสุราผลไม้ (ไวน์)
การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ หมวด ผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์
การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม หมวด ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม
การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด หมวด ผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
การบ่มและอบใบยาสูบ หมวด บ่มและอบใบยาสูบ
การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
การเตรียมเส้นใย หมวด เตรียมเส้นใย
การปั่น หมวด ปั่น
การทอ หมวด ทอ
การแต่งสำเร็จสิ่งทอ หมวด แต่งสำเร็จสิ่งทอ
การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย หมวด ผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย
การผลิตพรมและเครื่องปูลาด หมวด ผลิตพรมและเครื่องปูลาด
การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาข่ายแหและอวน หมวด ผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาข่ายแหและอวน
การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตสิ่งทออื่น ๆ
การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติงและโครเชต์ หมวด ผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากถักนิตติงและโครเชต์
การผลิตเครื่องแต่งกาย หมวด ผลิตเครื่องแต่งกาย
การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ หมวด ผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ
การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย หมวด ผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจาก ขนสัตว์ หมวด ตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งผลิตสิ่งของที่ทำจาก ขนสัตว์
การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ หมวด ฟอกและตกแต่งหนังสัตว์
การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทกระเป๋า หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทกระเป๋า
การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์ หมวด ผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์
การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียมอื่นๆ ยกเว้น หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียมอื่นๆ ยกเว้น
การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง หมวด ผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง
การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง หมวด ผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง
การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้ หมวด ผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้
การผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ หมวด ผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ
การเลื่อยไม้และไสไม้ หมวด เลื่อยไม้และไสไม้
การผลิตแผ่นไม้บาง แผ่นไม้อัด ไม้ประสาน แผ่นชิ้นไม้อัด หมวด ผลิตแผ่นไม้บาง แผ่นไม้อัด ไม้ประสาน แผ่นชิ้นไม้อัด
การผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร หมวด ผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ในก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร
การผลิตภาชนะไม้ หมวด ผลิตภาชนะไม้
การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากไม้และไม้ก๊อก หมวด ผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากไม้และไม้ก๊อก
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุถักสาน หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุถักสาน
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก
การผลิตเยื่อกระดาษ หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งด้วยเครื่องจักร หมวด ผลิตกระดาษและกระดาษแข็งด้วยเครื่องจักร
การผลิตกระดาษด้วยมือ หมวด ผลิตกระดาษด้วยมือ
การผลิตกระดาษลูกฟูกและภาชนะบรรจุที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง หมวด ผลิตกระดาษลูกฟูกและภาชนะบรรจุที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ หมวด ผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ
การผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากกระดาษ หมวด ผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากกระดาษ
การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษอื่นๆ
การพิมพ์โฆษณาหนังสือ โบรชัวร์ หนังสือที่เกี่ยวกับดนตรี และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หมวด พิมพ์โฆษณาหนังสือ โบรชัวร์ หนังสือที่เกี่ยวกับดนตรี และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร หมวด พิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
การพิมพ์โฆษณาสื่อบันทึก (Recorded Media) หมวด พิมพ์โฆษณาสื่อบันทึก (Recorded Media)
การพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ หมวด พิมพ์โฆษณาอื่น ๆ
การพิมพ์ (Printing) หมวด พิมพ์ (Printing)
กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หมวด กิจกรรมด้านบริที่เกี่ยวข้องกับพิมพ์
การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล หมวด สำเนาสื่อบันทึกข้อมูล
การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู หมวด กระบวนผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน หมวด ผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน หมวด ผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตเม็ดพลาสติก หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
การผลิตยางสังเคราะห์ หมวด ผลิตยางสังเคราะห์
การผลิตยาปราบศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์เคมีทางเกษตรอื่น ๆ หมวด ผลิตยาปราบศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์เคมีทางเกษตรอื่น ๆ
การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา สารเคลือบต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ และ หมวด ผลิตสีทา น้ำมันชักเงา สารเคลือบต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ และ
การผลิตหมึกพิมพ์ หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและ
การผลิตสบู่ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรักษาความสะอาด หมวด ผลิตสบู่ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรักษาความสะอาด
การผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องหอมอื่น ๆ หมวด ผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องหอมอื่น ๆ
การผลิตวัตถุระเบิด หมวด ผลิตวัตถุระเบิด
การผลิตกาวและเจลาติน หมวด ผลิตกาวและเจลาติน
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเกี่ยวกับการถ่ายรูป หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเกี่ยวกับถ่ายรูป
การผลิตสื่อบันทึก หมวด ผลิตสื่อบันทึก
การผลิตหมึกและผงหมึก หมวด ผลิตหมึกและผงหมึก
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ
การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ หมวด ผลิตเส้นใยประดิษฐ์
การผลิตยางนอก ยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางใหม่ หมวด ผลิตยางนอก ยางใน หล่อดอกยางและซ่อมสร้างยางใหม่
การผลิตยางแผ่นและยางก้อน หมวด ผลิตยางแผ่นและยางก้อน
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
การผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ หมวด ผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก หมวด ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวทำด้วยพลาสติก หมวด ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวทำด้วยพลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้ในบ้าน หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้ในบ้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
การผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว หมวด ผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว
การผลิตกระจก หมวด ผลิตกระจก
การผลิตใยแก้ว (Glass Fibre) หมวด ผลิตใยแก้ว (Glass Fibre)
การผลิตผลิตภัณฑ์จากแก้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์จากแก้วอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากเซรามิก หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากเซรามิก
การผลิตผลิตภัณฑ์ด้านประติมากรรมและประดับตกแต่งจากเซรามิก หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านประติมากรรมและประดับตกแต่งจากเซรามิก
การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิก หมวด ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิก
การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ยกเว้นชนิดทนไฟและใช้ในงานก่อสร้าง หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ยกเว้นชนิดทนไฟและใช้ในงานก่อสร้าง
การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟ
การผลิตปูนขาวและปูนปลาสเตอร์ หมวด ผลิตปูนขาวและปูนปลาสเตอร์
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากคอนกรีต ปูนซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากคอนกรีต ปูนซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์
การผลิตผลิตภัณฑ์หินโดยการเลื่อยหรือตัด หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์หินโดยเลื่อยหรือตัด
การผลิตผลิตภัณฑ์จากหินต่างๆ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์จากหินต่างๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน หมวด ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
การผลิตโลหะมีค่า หมวด ผลิตโลหะมีค่า
การผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑ์โลหะสามัญอื่นที่มิใช่เหล็ก หมวด ผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑ์โลหะสามัญอื่นที่มิใช่เหล็ก
การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
การหล่อโลหะที่มิใช่เหล็ก หมวด หล่อโลหะที่มิใช่เหล็ก
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ
การผลิตที่เก็บน้ำและภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ที่ทำจากโลหะ หมวด ผลิตที่เก็บน้ำและภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ที่ทำจากโลหะ
การผลิตเครื่องกำเนิดพลังงานไอน้ำ ยกเว้นหม้อไอน้ำ (boiler) ที่ทำความร้อนจากส่วนกลาง หมวด ผลิตเครื่องกำเนิดพลังงานไอน้ำ ยกเว้นหม้อไอน้ำ
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์การรีดและการผสมโลหะผง หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีตี อัด ตอกพิมพ์รีดและผสมโลหะผง
การบริการตกแต่ง เคลือบโลหะและบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน หมวด บริการตกแต่ง เคลือบโลหะและบริที่เกี่ยวเนื่องกัน
การผลิตของมีคม เครื่องตัดและเครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ หมวด ผลิตของมีคม เครื่องตัดและเครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ
การผลิตเครื่องโลหะทั่วไป หมวด ผลิตเครื่องโลหะทั่วไป
การผลิตผลิตภัณฑ์จากลวดและสิ่งที่ใช้ยึด หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์จากลวดและสิ่งที่ใช้ยึด
การผลิตกระป๋องและภาชนะบรรจุสิ่งของจากโลหะ หมวด ผลิตกระป๋องและภาชนะบรรจุสิ่งของจากโลหะ
การผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว หมวด ผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ หมวด ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ
การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้ หมวด ผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้
การผลิตเครื่องสูบและเครื่องอัด หมวด ผลิตเครื่องสูบและเครื่องอัด
การผลิตก๊อกและวาล์ว หมวด ผลิตก๊อกและวาล์ว
การผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน หมวด ผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน
การผลิตเตาอบและเตาเผา หมวด ผลิตเตาอบและเตาเผา
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกและขนย้าย หมวด ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในยกและขนย้าย
การผลิตเครื่องจักรทำความเย็น หมวด ผลิตเครื่องจักรทำความเย็น
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ หมวด ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในเกษตรและป่าไม้
การผลิตเครื่องมือกล หมวด ผลิตเครื่องมือกล
การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม หมวด ผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ เหมืองหินและการก่อสร้าง หมวด ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในเหมืองแร่ เหมืองหินและก่อสร้าง
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ หมวด ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนผลิตอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง หมวด ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง
การผลิตอาวุธและกระสุน หมวด ผลิตอาวุธและกระสุน
การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่น ๆ หมวด ผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่น ๆ
การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน และเครื่องทำบัญชี หมวด ผลิตเครื่องจักรสำนักงาน และเครื่องทำบัญชี
การผลิตเครื่องประมลผลข้อมูล / คอมพิวเตอร์ หมวด ผลิตเครื่องประมลผลข้อมูล / คอมพิวเตอร์
การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า หมวด ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า
การผลิตเครื่องมือเพื่อการจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า หมวด ผลิตเครื่องมือเพื่อจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า
การผลิตลวดและเคเบิลหุ้มฉนวน หมวด ผลิตลวดและเคเบิลหุ้มฉนวน
การผลิตหม้อแบตเตอรี่ไฟฟ้า เซลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ หมวด ผลิตหม้อแบตเตอรี่ไฟฟ้า เซลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
การผลิตหลอดไฟฟ้า หมวด ผลิตหลอดไฟฟ้า
การผลิตอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างอื่นๆ หมวด ผลิตอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างอื่นๆ
การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องยนต์และยานยนต์ หมวด ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องยนต์และยานยนต์
การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หมวด ผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
การผลิตเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์และโทรสารชนิดใช้สาย หมวด ผลิตเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์
การผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องซาวด์รีโพรดิวซิงหรือวีดิโอรีโพรดิวซิงและสินค้าที่เกี่ยวข้อง หมวด ผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ
การผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ศัลยกรรมและเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก หมวด ผลิตเครื่องมือทางแพทย์ ศัลยกรรมและเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก
การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเดินเรือ การเดินอากาศ หมวด ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในเดินเรือ เดินอากาศ
การผลิตอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม หมวด ผลิตอุปกรณ์ควบคุมกระบวนผลิตในทางอุตสาหกรรม
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ทางทัศนศาสตร์ หมวด ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ทางทัศนศาสตร์
การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ หมวด ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับถ่ายภาพ
การผลิตนาฬิกา หมวด ผลิตนาฬิกา
การผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์ หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
การผลิตตัวถังยานยนต์ รวมทั้งการผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง หมวด ผลิตตัวถังยานยนต์ รวมทั้งผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์ หมวด ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
การต่อเรือและการซ่อมเรือ หมวด ต่อเรือและซ่อมเรือ
การต่อเรือและการซ่อมเรือที่ใช้เพื่อความสำราญและการกีฬา หมวด ต่อเรือและซ่อมเรือที่ใช้เพื่อความสำราญและกีฬา
การผลิตรถไฟ หัวรถจักร รถรางและอุปกรณ์รถไฟ หมวด ผลิตรถไฟ หัวรถจักร รถรางและอุปกรณ์รถไฟ
การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ หมวด ผลิตอากาศยานและยานอวกาศ
การผลิตจักรยานยนต์ หมวด ผลิตจักรยานยนต์
การผลิตจักรยานสองล้อและรถสำหรับคนพิการ หมวด ผลิตจักรยานสองล้อและรถสำหรับคนพิ
การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
การผลิตเครื่องเรือน หมวด ผลิตเครื่องเรือน
การทำเครื่องประดับจากเพชรพลอย โลหะมีค่าและไข่มุก หมวด เครื่องประดับจากเพชรพลอย โลหะมีค่าและไข่มุก
การทำเครื่องใช้จากโลหะมีค่า หมวด เครื่องใช้จากโลหะมีค่า
การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย หมวด เจียระไนและขัดเพชรพลอย
การผลิตเครื่องดนตรี หมวด ผลิตเครื่องดนตรี
การผลิตเครื่องกีฬา หมวด ผลิตเครื่องกีฬา
การผลิตเกมและของเล่น หมวด ผลิตเกมและของเล่น
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
การนำเศษโลหะและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ หมวด นำเศษโลหะและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
การนำเศษวัสดุที่มิใช่โลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ หมวด นำเศษวัสดุที่มิใช่โลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
การผลิตพลังงานไฟฟ้า หมวด ผลิตพลังงานไฟฟ้า
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า หมวด จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
การผลิตแก๊สและการจ่ายเชื้อเพลิงชนิดแก๊สผ่านท่อ หมวด ผลิตแก๊สและจ่ายเชื้อเพลิงชนิดแก๊สผ่านท่อ
การจัดหาไอน้ำและน้ำร้อน หมวด จัดหาไอน้ำและน้ำร้อน
การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง หมวด เตรียมสถานที่ก่อสร้าง
การก่อสร้างอาคารทั่วไป หมวด ก่อสร้างอาคารทั่วไป
งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่ หมวด งานวิศวกรรมโยธาหรือก่อสร้างงานขนาดใหญ่
การก่อสร้างเฉพาะงาน หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
การติดตั้งสาธารณูปโภค หมวด ติดตั้งสาธารณูปโภค
การติดตั้งเครื่องจักรกล หมวด ติดตั้งเครื่องจักรกล
งานไม้และงานปูพื้น หมวด งานไม้และงานปูพื้น
งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างหรือรื้อถอนโดยมีผู้ควบคุม หมวด ให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างหรือรื้อถอนโดยมีผู้ควบคุม
การขายส่งยานยนต์ หมวด ขายส่งยานยนต์
การขายปลีกยานยนต์ หมวด ขายปลีกยานยนต์
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์ หมวด บำรุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์
การขายส่งอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ หมวด ขายส่งอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
การขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ หมวด ขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
การขายส่งจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด ขายส่งจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
การขายปลีกจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด ขายปลีกจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
การซ่อมแซมจักรยานยนต์ หมวด ซ่อมแซมจักรยานยนต์
การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง (สถานีน้ำมัน) หมวด ขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง (สถานีน้ำมัน)
การขายส่งโดยได้รับค่าธรรมเนียม หรือโดยการทำสัญญา หมวด ขายส่งโดยได้รับค่าธรรมเนียม หรือโดยสัญญา
การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร หมวด ขายส่งวัตถุดิบทางเกษตร
การขายส่งสัตว์ที่มีชีวิต หมวด ขายส่งสัตว์ที่มีชีวิต
การขายส่งอาหารสัตว์ หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นๆ หมวด ขายส่งวัตถุดิบทางเกษตรอื่นๆ ๆ
การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์จากโรงสีข้าว หมวด ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์จากโรงสีข้าว
การขายส่งผลไม้และผัก หมวด ขายส่งผลไม้และผัก
การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หมวด ขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หมวด ขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมปัง ไข่ น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค หมวด ขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมปัง ไข่ น้ำมันและไขมันที่ใช้ในบริโภค
การขายส่งผลิตภัณฑ์นม หมวด ขายส่งผลิตภัณฑ์นม
การขายส่งน้ำตาล ช็อกโกแลต และขนมชนิดเคลือบและมีไส้เป็นน้ำตาล หมวด ขายส่งน้ำตาล ช็อกโกแลต และขนมชนิดเคลือบและมีไส้เป็นน้ำตาล
การขายส่งกาแฟ ชา และโกโก้ หมวด ขายส่งกาแฟ ชา และโกโก้
การขายส่งอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ขายส่งอาหารอื่นๆ
การขายส่งเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ หมวด ขายส่งเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หมวด ขายส่งเบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมวด ขายส่งยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การขายส่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย หมวด ขายส่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย
การขายส่งเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้าน หมวด ขายส่งเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้าน
การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว หมวด ขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว
การขายส่งเครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องเขิน และโบราณวัตถุ(รวมภาชนะที่ทำจากไม้ กก หวาย และพลาสติก) หมวด ขายส่งเครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องเขิน และโบราณวัตถุ
การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน หมวด ขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ หมวด ขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์
การขายส่งกระดาษ หนังสือ และเครื่องเขียน หมวด ขายส่งกระดาษ หนังสือ และเครื่องเขียน
การขายส่งเครื่องกีฬา เกม และของเล่น หมวด ขายส่งเครื่องกีฬา เกม และของเล่น
การขายส่งเพชรพลอยและหินมีค่า หมวด ขายส่งเพชรพลอยและหินมีค่า
การขายส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ขายส่งสินค้าประเภทอื่นๆ
การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว แก๊ส และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด ขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว แก๊ส และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การขายส่งโลหะ และแร่โลหะ หมวด ขายส่งโลหะ และแร่โลหะ
การขายส่งวัสดุก่อสร้าง หมวด ขายส่งวัสดุก่อสร้าง
การขายส่งอุปกรณ์เกี่ยวกับการวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ หมวด ขายส่งอุปกรณ์เกี่ยวกับวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์
การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
การขายส่งเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน หมวด ขายส่งเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน
การขายส่งผลิตภัณฑ์สินค้าขั้นกลางอื่นๆ หมวด ขายส่งผลิตภัณฑ์สินค้าขั้นกลางอื่นๆ
การขายส่งของที่ไม่ใช้แล้ว หมวด ขายส่งของที่ไม่ใช้แล้ว
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร หมวด ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางเกษตร
การขายส่งอุปกรณ์การขนส่ง หมวด ขายส่งอุปกรณ์ขนส่ง
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่และงานก่อสร้าง หมวด ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม หมวด ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้ หมวด ขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้
การขายส่งสินค้าหลายชนิด หมวด ขายส่งสินค้าหลายชนิด
ซูปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) หมวด ซูปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket)
ดิสเคานต์สโตร์ (Discount Store) หมวด ดิสเคานต์สโตร์ (Discount Store)
ร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) หมวด ร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store)
ร้านขายของชำ (Grocery Store) หมวด ร้านขายของชำ (Grocery Store)
การขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่น ๆ หรือห้างสรรพสินค้า หมวด ขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่น ๆ หรือห้างสรรพสินค้า
ร้านขายปลีกผักและผลไม้ หมวด ร้านขายปลีกผักและผลไม้
ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หมวด ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หมวด ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมปัง หมวด ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมปัง
ร้านขายปลีกเครื่องดื่ม หมวด ร้านขายปลีกเครื่องดื่ม
ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมวด ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ และสินค้าทางการแพทย์ หมวด ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ และสินค้าทางแพทย์
ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง หมวด ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
ร้านขายปลีกสิ่งทอสิ่งถัก หมวด ร้านขายปลีกสิ่งทอสิ่งถัก
ร้านขายปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย
ร้านขายปลีกรองเท้า หมวด ร้านขายปลีกรองเท้า
ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์หนัง ยกเว้นรองเท้า หมวด ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์หนัง ยกเว้นรองเท้า
ร้านขายปลีกเครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งบ้านเรือน หมวด ร้านขายปลีกเครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งบ้านเรือน
ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการครัว หมวด ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับครัว
ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย หมวด ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย
ร้านขายปลีกเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นๆ หมวด ร้านขายปลีกเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นๆ
ร้านขายปลีกวิทยุและโทรทัศน์ หมวด ร้านขายปลีกวิทยุและโทรทัศน์
ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง หมวด ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง หมวด ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ หมวด ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ
ร้านขายปลีกสี น้ำมันชักเงา และแลกเกอร์ หมวด ร้านขายปลีกสี น้ำมันชักเงา และแลกเกอร์
ร้านขายปลีกท่อ เครื่องประกอบท่อ และเครื่องสุขภัณฑ์ หมวด ร้านขายปลีกท่อ เครื่องประกอบท่อ และเครื่องสุขภัณฑ์
ร้านขายปลีกเครื่องใช้สำนักงาน หมวด ร้านขายปลีกเครื่องใช้สำนักงาน
ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเครื่องเขียน หมวด ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเครื่องเขียน
ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา และอุปกรณ์การถ่ายรูป หมวด ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา และอุปกรณ์ถ่ายรูป
ร้านขายปลีกเครื่องเพชรพลอย หมวด ร้านขายปลีกเครื่องเพชรพลอย
ร้านขายปลีกอุปกรณ์กีฬา เกม ของเล่น และเครื่องดนตรี หมวด ร้านขายปลีกอุปกรณ์กีฬา เกม ของเล่น และเครื่องดนตรี
ร้านขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง รวมน้ำมัน แก๊ส และเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ หมวด ร้านขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง รวมน้ำมัน แก๊ส และเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
ร้านขายปลีกดอกไม้ หมวด ร้านขายปลีกดอกไม้
ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน หมวด ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน
ร้านขายปลีกสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ร้านขายปลีกสินค้าอื่นๆ
การขายปลีกของใช้แล้ว หรือของเก่าในร้านค้า หมวด ขายปลีกของใช้แล้ว หรือของเก่าในร้านค้า
การขายปลีกโดยการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ หมวด ขายปลีกโดยสั่งซื้อทางไปรษณีย์
การขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด หมวด ขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด
การขายปลีกสินค้านอกร้านค้าอื่น ๆ หมวด ขายปลีกสินค้านอกร้านค้าอื่น ๆ
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน หมวด ซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน
โรงแรม หมวด โรงแรม
สถานที่อยู่อาศัยอื่นๆ หมวด สถานที่อยู่อาศัยอื่นๆ
บาร์ ไนต์คลับ คาเฟ่ หมวด บาร์ ไนต์คลับ คาเฟ่
ภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม หมวด ภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ
การขนส่งทางรถไฟ หมวด ขนส่งทางรถไฟ
การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล หมวด ขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล
การขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น หมวด ขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น
การขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด หมวด ขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด
การขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางในชนบท หมวด ขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางในชนบท
การขนส่งผู้โดยสารทางบกที่มีตารางเวลาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ขนส่งผู้โดยสารทางบกที่มีตารางเวลา
บริการขนส่งด้วยรถยนต์รับจ้างขนาดใหญ่ หมวด บริการขนส่งด้วยรถยนต์รับจ้างขนาดใหญ่
บริการขนส่งด้วยรถยนต์รับจ้างขนาดเล็ก หมวด บริการขนส่งด้วยรถยนต์รับจ้างขนาดเล็ก
บริการขนส่งด้วยรถสามล้อเครื่องและจักรยานยนต์รับจ้าง หมวด บริการขนส่งด้วยรถสามล้อเครื่องและจักรยานยนต์รับจ้าง
การขนส่งผู้โดยสารทางบกที่ไม่มีตารางเวลาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ขนส่งผู้โดยสารทางบกที่ไม่มีตารางเวลา
การขนส่งสินค้าทางถนน หมวด ขนส่งสินค้าทางถนน
การขนส่งทางระบบท่อลำเลียง หมวด ขนส่งทางระบบท่อลำเลียง
การขนส่งทางทะเลและทะเลชายฝั่ง หมวด ขนส่งทางทะเลและทะเลชายฝั่ง
การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ หมวด ขนส่งทางน้ำภายในประเทศ
การขนส่งทางอากาศที่มีตารางเวลา หมวด ขนส่งทางอากาศที่มีตารางเวลา
การขนส่งทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา หมวด ขนส่งทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา
การขนถ่ายสินค้า หมวด ขนถ่ายสินค้า
สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า หมวด สถานที่เก็บสินค้าและเก็บสินค้า
บริการเสริมการขนส่งทางบก หมวด บริการเสริมขนส่งทางบก
บริการเสริมการขนส่งทางน้ำ หมวด บริการเสริมขนส่งทางน้ำ
บริการเสริมการขนส่งทางอากาศ หมวด บริการเสริมขนส่งทางอากาศ
ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จัดนำเที่ยว รวมทั้งการบริการ หมวด ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้จัดนำเที่ยว รวมทั้งบริ
การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง หมวด บรรจุหีบห่อเพื่อขนส่ง
บริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง หมวด บริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับขนส่ง
บริการทางไปรษณีย์ของรัฐ หมวด บริการทางไปรษณีย์ของรัฐ
บริการทางไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์โดยภาคเอกชน หมวด บริการทางไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์โดยภาคเอกชน
บริการถ่ายทอดกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ หมวด บริการถ่ายทอดกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
บริการโทรศัพท์ หมวด บริการโทรศัพท์
บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมวด บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริการรายการโทรทัศน์ทางสายเคเบิล หมวด บริการรายโทรทัศน์ทางสายเคเบิล
บริการถ่ายทอดสัญญาณทางดาวเทียม (โทรคมนาคมดาวเทียม) หมวด บริการถ่ายทอดสัญญาณทางดาวเทียม (โทรคมนาคมดาวเทียม)
บริการระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต หมวด บริการระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
ธนาคารกลาง (ธนาคารแห่งประเทศไทย) หมวด ธนาคารกลาง (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ธนาคารพาณิชย์ หมวด ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารออมสิน หมวด ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หมวด ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธกส.)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หมวด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
สหกรณ์การเกษตร หมวด สหกรณ์เกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ หมวด สหกรณ์ออมทรัพย์
การบริการด้านการเงินเพื่อการเช่าสินทรัพย์ หมวด บริการด้านเงินเพื่อเช่าสินทรัพย์
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หมวด บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม หมวด บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หมวด ธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
โรงรับจำนำ หมวด โรงรับจำนำ
สถาบันการเงินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด สถาบันเงิน
ตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ตัวกลางทางเงินอื่น ๆ
การประกันชีวิต หมวด ประกันชีวิต
กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) หมวด กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
การประกันวินาศภัย หมวด ประกันวินาศภัย
การบริหารงานด้านตลาดการเงิน หมวด บริการหารงานด้านตลาดเงิน
บริษัทการลงทุน หมวด บริการษัทลงทุน
ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ หมวด ผู้ประกันจำหน่ายหลักทรัพย์
นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ หมวด นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพย์
บริการเสริมสถาบันการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด บริการเสริมสถาบันเงิน
บริการเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ หมวด บริการเสริมประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ
การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ หมวด ให้เช่า ขาย ซื้อและดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
การพัฒนาและการขายที่ดินสุสาน หมวด พัฒนาและขายที่ดินสุสาน
ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หมวด ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบก หมวด บริการให้เช่าอุปกรณ์ขนส่งทางบก
บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ หมวด บริการให้เช่าอุปกรณ์ขนส่งทางน้ำ
บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ หมวด บริการให้เช่าอุปกรณ์ขนส่งทางอากาศ
บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร หมวด บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางเกษตร
บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา หมวด บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน หมวด บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน
บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ หมวด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ หมวด ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
การประมวลผลข้อมูล หมวด ประมวลผลข้อมูล
กิจกรรมด้านฐานข้อมูล หมวด กิจกรรมด้านฐานข้อมูล
กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หมวด กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ หมวด วิจัยและพัฒนาทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิศวกรรมและ ทางเทคนิค หมวด วิจัยและพัฒนาทดลองด้านวิศวกรรมและ ทางเทคนิค
การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หมวด วิจัยและพัฒนาทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
บริการทางกฎหมาย หมวด บริการทางกฎหมาย
บริการการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษี หมวด บริการบัญชี บัญชีและตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านภาษี
การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็น หมวด วิจัยตลาดและสำรวจความคิดเห็น
บริการทางสถาปัตยกรรม หมวด บริการทางสถาปัตยกรรม
บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค หมวด บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค
บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค หมวด บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค
บริการทางธรณีวิทยาและการสำรวจแร่ หมวด บริการทางธรณีวิทยาและสำรวจแร่
บริการโฆษณา หมวด บริการโฆษณา
บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร หมวด บริการจัดหางานและสรรหาบุคลากร
บริการสืบสวน สอบสวน หมวด บริการสืบสวน สอบสวน
บริการรักษาความปลอดภัย หมวด บริการรักษาความปลอดภัย
บริการทำความสะอาดอาคาร หมวด บริการความสะอาดอาคาร
บริการถ่ายภาพ หมวด บริการถ่ายภาพ
บริการบรรจุภัณฑ์ หมวด บริการบรรจุภัณฑ์
บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ
การบริหารราชการส่วนกลาง หมวด บริการหารราชส่วนกลาง
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หมวด บริการหารราชส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การบริหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หมวด บริการหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและการบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเว้นการประกันสังคม หมวด กำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในให้บริด้านดูแลสุขภาพ ศึกษา วัฒนธรรม
การกำหนดเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ หมวด กำหนดเกณฑ์และสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดำเนินธุรกิจ
กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม หมวด กิจกรรมด้านบริที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม
การให้บริการด้านต่างประเทศ หมวด ให้บริด้านต่างประเทศ
ฝ่ายทหาร หมวด ฝ่ายทหาร
ฝ่ายพลเรือน หมวด ฝ่ายพลเรือน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) หมวด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ)
สถาบันเพื่อความยุติธรรม หมวด สถาบันเพื่อความยุติธรรม
เรือนจำ หมวด เรือนจำ
หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปลอดภัยอื่นๆ หมวด หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปลอดภัยอื่นๆ
การประกันสังคมภาคบังคับ หมวด ประกันสังคมภาคบังคับ
โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมประถมศึกษา หมวด โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมประถมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา หมวด โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ หมวด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ หมวด ศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
โรงเรียนเทคนิค หมวด โรงเรียนเทคนิค
โรงเรียนพาณิชยการ หมวด โรงเรียนพาณิชย
โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ หมวด โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ
วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ หมวด วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน หมวด มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การศึกษาผู้ใหญ่ หมวด ศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ หมวด ศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด สถาบันศึกษาอื่นๆ
โรงพยาบาลทั่วไป หมวด โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลเฉพาะโรค หมวด โรงพยาบาลเฉพาะโรค
สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม หมวด สำนักงานทางแพทย์และศัลยกรรม
สำนักงานทันตแพทย์ หมวด สำนักงานทันตแพทย์
บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ หมวด บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ
บริการรักษาสัตว์ หมวด บริการรักษาสัตว์
บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบให้ที่พัก หมวด บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบให้ที่พัก
บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให้ที่พัก หมวด บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให้ที่พัก
องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง หมวด องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง
องค์กรทางวิชาชีพ หมวด องค์กรทางวิชาชีพ
สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ หมวด สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ
สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ หมวด สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ
สหภาพแรงงาน หมวด สหภาพแรงงาน
องค์กรทางศาสนา หมวด องค์กรทางศาสนา
องค์กรทางการเมือง หมวด องค์กรทางเมือง
องค์กรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด องค์กรสมาชิกอื่น ๆ
การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ หมวด ผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
การจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ หมวด จำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์
การฉายภาพยนตร์ หมวด ฉายภาพยนตร์
บริการด้านวิทยุและโทรทัศน์ หมวด บริการด้านวิทยุและโทรทัศน์
การแสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ หมวด แสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ
กิจกรรมความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด กิจกรรมความบันเทิงอื่น ๆ
งานสำนักข่าว หมวด งานสำนักข่าว
สวนพฤกษชาติ สวนสัตว์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ หมวด สวนพฤกษชาติ สวนสัตว์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
สโมสรการกีฬา หมวด สโมสรกีฬา
สถานบริการด้านการกีฬา หมวด สถานบริด้านกีฬา
กิจกรรมการกีฬาอื่นๆ หมวด กิจกรรมกีฬาอื่นๆ
บริการนันทนาการอื่น ๆ หมวด บริการนันทนาอื่น ๆ
บริการซักรีด และซักแห้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถัก และผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ หมวด บริการซักรีด และซักแห้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถัก และผลิตภัณฑ์ขนสัตว์
ร้านแต่งผม หมวด ร้านแต่งผม
สถานเสริมความงาม หมวด สถานเสริมความงาม
บริการเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หมวด บริการเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
สถานลดน้ำหนัก หมวด สถานลดน้ำหนัก
สถานอาบ อบ นวด หมวด สถานอาบ อบ นวด
บริการนวดแผนโบราณ หมวด บริการนวดแผนโบราณ
บริการจัดการงานแต่งงาน หมวด บริการจัดงานแต่งงาน
กิจกรรมบริการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด กิจกรรมบริอื่นๆ
การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม หมวด เหมืองแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม
การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด ผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือนอื่นๆ
การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์และการจ่ายน้ำ (การประปา) หมวด เก็บน้ำ น้ำให้บริสุทธิ์และจ่ายน้ำ (ประปา)
บริการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หมวด บริการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ หมวด บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาลและบริการที่คล้ายคลึงกัน หมวด กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ สุขาภิบาลและบริที่คล้ายคลึงกัน
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล หมวด ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก หมวด องค์ระหว่างประเทศและองค์ต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก


บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1. ชื่อในหน้า
2. ชื่อในหน้า
3. ชื่อในหน้า
4. ชื่อในหน้า
5. ชื่อในหน้า
6. ชื่อในหน้า
7. ชื่อในหน้า
8. ชื่อในหน้า
9. ชื่อในหน้า
10. ชื่อในหน้า
11. ชื่อในหน้า
12. ชื่อในหน้า
13. ชื่อในหน้า
14. ชื่อในหน้า
15. ชื่อในหน้า
16. ชื่อในหน้า
17. ชื่อในหน้า
18. ชื่อในหน้า
19. ชื่อในหน้า
20. ชื่อในหน้า
คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)