หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นางจิราพร มณีสว่าง
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นางจิราพร มณีสว่าง' category detail
Home >> List of Thai >> นางจิราพร มณีสว่าง
Thailand Company / coltd , part. , inc

นางจิราพร มณีสว่าง : การทำไม้ การทำไม้
นางจิราพร มณีสว่าง : การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำฟาร์มเลี้ยงปลา การทำฟาร์มเลี้ยงปลา
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำฟาร์มเลี้ยงหอย การทำฟาร์มเลี้ยงหอย
นางจิราพร มณีสว่าง : การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
นางจิราพร มณีสว่าง : การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท..
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและกา..
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป..
นางจิราพร มณีสว่าง : การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตแก๊สธรรมชาติ การผลิตแก๊สธรรมชาติ
นางจิราพร มณีสว่าง : การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส..
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำเหมืองแร่เหล็ก การทำเหมืองแร่เหล็ก
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ดีบุก
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำเหมืองหิน การทำเหมืองหิน
นางจิราพร มณีสว่าง : การขุดกรวดและทราย การขุดกรวดและทราย
นางจิราพร มณีสว่าง : การขุดดินเหนียว การขุดดินเหนียว
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์แ..
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำเหมืองเกลือ การทำเหมืองเกลือ
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ..
นางจิราพร มณีสว่าง : การฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์
นางจิราพร มณีสว่าง : การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
นางจิราพร มณีสว่าง : การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง
นางจิราพร มณีสว่าง : การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
นางจิราพร มณีสว่าง : การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป)..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตน้ำปลา การผลิตน้ำปลา
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตอาหารที่หมักจากปลา การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผ..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตแยม การผลิตแยม
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
นางจิราพร มณีสว่าง : การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผ..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสั..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตมาร์การีน การผลิตมาร์การีน
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นางจิราพร มณีสว่าง : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นางจิราพร มณีสว่าง : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นางจิราพร มณีสว่าง : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นางจิราพร มณีสว่าง : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นางจิราพร มณีสว่าง : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นางจิราพร มณีสว่าง : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นางจิราพร มณีสว่าง : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟ
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตใบชา การผลิตใบชา
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตน้ำแข็ง การผลิตน้ำแข็ง
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่อง..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตซุป การผลิตซุป
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งม..
นางจิราพร มณีสว่าง : การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การ..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์)
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าว..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮ..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
นางจิราพร มณีสว่าง : การบ่มและอบใบยาสูบ การบ่มและอบใบยาสูบ
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
นางจิราพร มณีสว่าง : การเตรียมเส้นใย การเตรียมเส้นใย
นางจิราพร มณีสว่าง : การปั่น การปั่น
นางจิราพร มณีสว่าง : การทอ การทอ
นางจิราพร มณีสว่าง : การแต่งสำเร็จสิ่งทอ การแต่งสำเร็จสิ่งทอ
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเคร..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตพรมและเครื่องปูลาด การผลิตพรมและเครื่องปูลาด
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาข่ายแหและอวน การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือก..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติงและโครเชต์ การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการ..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องแต่งกาย
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งก..
นางจิราพร มณีสว่าง : การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจาก ขนสัตว์ การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้..
นางจิราพร มณีสว่าง : การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทกระเป๋า การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทก..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์ การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียมอื่นๆ ยกเว้น การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนัง..
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้ การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้
นางจิราพร มณีสว่าง : การผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ การผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วย..
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,บริษัท เอส.อาร์.โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

>>นางจิราพร มณีสว่าง

นางจิราพร มณีสว่าง ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นางสาวขนิษฐา จารุนันทลักษณ์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวขนิษฐา จารุนันทลักษณ์
2.นายสงวน เหรียญชลานุสาร ชื่อใกล้เีคียง นายสงวน เหรียญชลานุสาร
3.นายปัญญา อดุลย์จรัส ชื่อใกล้เีคียง นายปัญญา อดุลย์จรัส
4.นายบี เตชะอุบล ชื่อใกล้เีคียง นายบี เตชะอุบล
5.นายธีรวาล นพสิทธิพร ชื่อใกล้เีคียง นายธีรวาล นพสิทธิพร
6.นายสมชาย ลาภานันท์ ชื่อใกล้เีคียง นายสมชาย ลาภานันท์
7.นายสุชาติ ยุทธวรวิทย์ ชื่อใกล้เีคียง นายสุชาติ ยุทธวรวิทย์
8.นางสาวอภิสร โปรดเมตตา ชื่อใกล้เีคียง นางสาวอภิสร โปรดเมตตา
9.นายพงษ์ชัย พร้อมทรัพย์สิน ชื่อใกล้เีคียง นายพงษ์ชัย พร้อมทรัพย์สิน
10.นายศิริศักดิ์ สว่างศรี ชื่อใกล้เีคียง นายศิริศักดิ์ สว่างศรี
11.นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชื่อใกล้เีคียง นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข
12.นายวิชา ธีระวุฒิ ชื่อใกล้เีคียง นายวิชา ธีระวุฒิ
13.นายสุพร ศรีใจพระเจริญ ชื่อใกล้เีคียง นายสุพร ศรีใจพระเจริญ
14.นางสาวบุษยา ศรีรัตนไตรเลิศ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวบุษยา ศรีรัตนไตรเลิศ
15.นายสวี่ เจี๋ย เยิ่น ชื่อใกล้เีคียง นายสวี่ เจี๋ย เยิ่น
16.นางสาวสรัญญา สุดใจดี ชื่อใกล้เีคียง นางสาวสรัญญา สุดใจดี
17.นายสมาร์ท สุดใจดี ชื่อใกล้เีคียง นายสมาร์ท สุดใจดี
18.นางสาวปวีณรัตน์ กลิ่นสวัสดิ์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวปวีณรัตน์ กลิ่นสวัสดิ์
19.นายฮิโรยาซึ คิโนชิตะ ชื่อใกล้เีคียง นายฮิโรยาซึ คิโนชิตะ
20.นายกฤตภาส บุนนาค ชื่อใกล้เีคียง นายกฤตภาส บุนนาค
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นางจิราพร มณีสว่าง

< go top 'นางจิราพร มณีสว่าง ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นางสาวมณีวัน หาญธงชัย ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นางสาวมณีวัน หาญธงชัย
2.นายแมททิว ทิมอน สตอร์ ฮาร์รอป ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นายแมททิว ทิมอน สตอร์ ฮาร์รอป
3.นางสาวอายุลดา บุญมี ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นางสาวอายุลดา บุญมี
4.นายพอล วัทสัน ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นายพอล วัทสัน
5.นางวิภาสิษฐ์ พรมโสภา ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นางวิภาสิษฐ์ พรมโสภา
6.นางสาวศรีสุดา พรมโสภา ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นางสาวศรีสุดา พรมโสภา
7.นายไพฑูรย์ พรมโสภา ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นายไพฑูรย์ พรมโสภา
8.นางวัลภา เกษศรีสังข์ ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นางวัลภา เกษศรีสังข์
9.นายอารอน แบรดอน คอย ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นายอารอน แบรดอน คอย
10.นางทัศวรรณ เบอร์เกอร์ ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นางทัศวรรณ เบอร์เกอร์
11.นายเดนนิส ฟีเร้นซ์ บูอิส ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นายเดนนิส ฟีเร้นซ์ บูอิส
12.นายพาสเคิล อเล็กซ์ เบอร์เกอร์ ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นายพาสเคิล อเล็กซ์ เบอร์เกอร์
13.นางสาวฐานิญากร อินทร์ชู ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นางสาวฐานิญากร อินทร์ชู
14.นายจิรศักดิ์ อินทร์ชู ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นายจิรศักดิ์ อินทร์ชู
15.นางสาวดวงรัตน์ ปฐวีศรีสุธา ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นางสาวดวงรัตน์ ปฐวีศรีสุธา
16.นายประสาร สุทธิแสวง ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นายประสาร สุทธิแสวง
17.นายนิพนธ์ สมจิตร ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นายนิพนธ์ สมจิตร
18.นายนิพร สมจิตร ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นายนิพร สมจิตร
19.นายนิพันธ์ สมจิตร ชื่อในหน้า นางจิราพร มณีสว่าง นายนิพันธ์ สมจิตร
แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)