หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์' category detail
Home >> List of Thai >> นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
Thailand Company / coltd , part. , inc

นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาและล่อ การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาแล..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงสัตว์ปีก
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสุกร
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงผึ้ง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การเลี้ยงจระเข้ การเลี้ยงจระเข้
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำฟาร์มงู การทำฟาร์มงู
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำฟาร์มสุนัขและแมว การทำฟาร์มสุนัขและแมว
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ (แบบผสม) การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ ..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นการรักษาสัตว์ บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงส..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : บริการทางการเกษตร บริการทางการเกษตร
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยา..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การป่าไม้ การป่าไม้
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำไม้ การทำไม้
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำฟาร์มเลี้ยงปลา การทำฟาร์มเลี้ยงปลา
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำฟาร์มเลี้ยงหอย การทำฟาร์มเลี้ยงหอย
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและกา..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตแก๊สธรรมชาติ การผลิตแก๊สธรรมชาติ
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำเหมืองแร่เหล็ก การทำเหมืองแร่เหล็ก
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ดีบุก
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำเหมืองหิน การทำเหมืองหิน
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การขุดกรวดและทราย การขุดกรวดและทราย
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การขุดดินเหนียว การขุดดินเหนียว
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์แ..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำเหมืองเกลือ การทำเหมืองเกลือ
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป)..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตน้ำปลา การผลิตน้ำปลา
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตอาหารที่หมักจากปลา การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผ..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตแยม การผลิตแยม
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผ..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสั..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตมาร์การีน การผลิตมาร์การีน
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟ
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตใบชา การผลิตใบชา
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตน้ำแข็ง การผลิตน้ำแข็ง
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่อง..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตซุป การผลิตซุป
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งม..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การ..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์)
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าว..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮ..
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การบ่มและอบใบยาสูบ การบ่มและอบใบยาสูบ
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การเตรียมเส้นใย การเตรียมเส้นใย
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การปั่น การปั่น
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การทอ การทอ
นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ : การแต่งสำเร็จสิ่งทอ การแต่งสำเร็จสิ่งทอ
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,บริษัท ดี ไอ ดีไซนส์ จำกัด

>>นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์

นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นายโชคอนันต์ พรุเพชรแก้ว ชื่อใกล้เีคียง นายโชคอนันต์ พรุเพชรแก้ว
2.นางสาวจิราพร จิรกิตตยากร ชื่อใกล้เีคียง นางสาวจิราพร จิรกิตตยากร
3.นายฐาปกรณ์ จิรกิตตยากร ชื่อใกล้เีคียง นายฐาปกรณ์ จิรกิตตยากร
4.นายมนูญ จิรกิตตยากร ชื่อใกล้เีคียง นายมนูญ จิรกิตตยากร
5.นายเอียน มาร์ค ฮันท์ ชื่อใกล้เีคียง นายเอียน มาร์ค ฮันท์
6.นางสาวพรพิมพ์ มงคลนัฎ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวพรพิมพ์ มงคลนัฎ
7.นายไพบูลย์ โมราถบ ชื่อใกล้เีคียง นายไพบูลย์ โมราถบ
8.นายแกรี่ย์ จอห์น ริบา ชื่อใกล้เีคียง นายแกรี่ย์ จอห์น ริบา
9.นายจรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายจรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์
10.นายเจอราร์ด ฌาคส์ หลุยส์ ฟารีนา ชื่อใกล้เีคียง นายเจอราร์ด ฌาคส์ หลุยส์ ฟารีนา
11.นางสาวพรชนก เหมือนสะอาด ชื่อใกล้เีคียง นางสาวพรชนก เหมือนสะอาด
12.นายพฤกษ์ พูลเกษม ชื่อใกล้เีคียง นายพฤกษ์ พูลเกษม
13.นางสาวอัญชลิกา กิจคณากร ชื่อใกล้เีคียง นางสาวอัญชลิกา กิจคณากร
14.นางรุ่งทิวา วงศ์พรหมปรีดา ชื่อใกล้เีคียง นางรุ่งทิวา วงศ์พรหมปรีดา
15.นางสาวมาลิน พลธีระเสถียร ชื่อใกล้เีคียง นางสาวมาลิน พลธีระเสถียร
16.นายคอลิน เดวิด แอนเดอร์สัน ชื่อใกล้เีคียง นายคอลิน เดวิด แอนเดอร์สัน
17.นายเบซิล สแตนลี่ย์ แอนโทนาส ชื่อใกล้เีคียง นายเบซิล สแตนลี่ย์ แอนโทนาส
18.นายกิตติ เปรมพินิจ ชื่อใกล้เีคียง นายกิตติ เปรมพินิจ
19.นายปกรณ์ กุลสิงห์ ชื่อใกล้เีคียง นายปกรณ์ กุลสิงห์
20.นายสงกรานต์ บุญเทพ ชื่อใกล้เีคียง นายสงกรานต์ บุญเทพ
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์

< go top 'นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
2. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
3. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
4. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
5. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
6. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
7. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
8. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
9. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
10. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
11. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
12. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
13. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
14. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
15. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
16. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
17. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
18. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
19. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
20. ชื่อในหน้า นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)