หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นางสาวปณิตา ชินวัตร
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นางสาวปณิตา ชินวัตร' category detail
Home >> List of Thai >> นางสาวปณิตา ชินวัตร
Thailand Company / coltd , part. , inc

นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งน้ำตาล ช็อกโกแลต และขนมชนิดเคลือบและมีไส้เป็นน้ำตาล การขายส่งน้ำตาล ช็อกโกแลต และขนม..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งกาแฟ ชา และโกโก้ การขายส่งกาแฟ ชา และโกโก้
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การขายส่งอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ การขายส่งเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอล..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การขายส่งเบียร์ ไวน์ และเครื่องด..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ การขายส่งยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย การขายส่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้าน การขายส่งเครื่องเรือนและเครื่องต..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องเขิน และโบราณวัตถุ(รวมภาชนะที่ทำจากไม้ กก หวาย และพลาสติก) การขายส่งเครื่องเงิน เครื่องถม เ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเร..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและเว..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งกระดาษ หนังสือ และเครื่องเขียน การขายส่งกระดาษ หนังสือ และเครื่..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องกีฬา เกม และของเล่น การขายส่งเครื่องกีฬา เกม และของเ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเพชรพลอยและหินมีค่า การขายส่งเพชรพลอยและหินมีค่า
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การขายส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งม..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว แก๊ส และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพล..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งโลหะ และแร่โลหะ การขายส่งโลหะ และแร่โลหะ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งวัสดุก่อสร้าง การขายส่งวัสดุก่อสร้าง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งอุปกรณ์เกี่ยวกับการวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ การขายส่งอุปกรณ์เกี่ยวกับการวางท..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่ง..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน การขายส่งเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งผลิตภัณฑ์สินค้าขั้นกลางอื่นๆ การขายส่งผลิตภัณฑ์สินค้าขั้นกลาง..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งของที่ไม่ใช้แล้ว การขายส่งของที่ไม่ใช้แล้ว
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทา..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งอุปกรณ์การขนส่ง การขายส่งอุปกรณ์การขนส่ง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่และงานก่อสร้าง การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งา..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้ การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมื..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งสินค้าหลายชนิด การขายส่งสินค้าหลายชนิด
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ซูปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ซูปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket)
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ดิสเคานต์สโตร์ (Discount Store) ดิสเคานต์สโตร์ (Discount Store)
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) ร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store)..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายของชำ (Grocery Store) ร้านขายของชำ (Grocery Store)
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่น ๆ หรือห้างสรรพสินค้า การขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่น ๆ หรื..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกผักและผลไม้ ร้านขายปลีกผักและผลไม้
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมปัง ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมปัง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกเครื่องดื่ม ร้านขายปลีกเครื่องดื่ม
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ และสินค้าทางการแพทย์ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรม เว..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกสิ่งทอสิ่งถัก ร้านขายปลีกสิ่งทอสิ่งถัก
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย ร้านขายปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งก..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกรองเท้า ร้านขายปลีกรองเท้า
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์หนัง ยกเว้นรองเท้า ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์หนัง ยกเว้นร..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกเครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งบ้านเรือน ร้านขายปลีกเครื่องเรือน และเครื่..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการครัว ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่อง..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไท..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ร้านขายปลีกเครื่องจักรและเครื่อง..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกวิทยุและโทรทัศน์ ร้านขายปลีกวิทยุและโทรทัศน์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกสี น้ำมันชักเงา และแลกเกอร์ ร้านขายปลีกสี น้ำมันชักเงา และแล..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกท่อ เครื่องประกอบท่อ และเครื่องสุขภัณฑ์ ร้านขายปลีกท่อ เครื่องประกอบท่อ ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกเครื่องใช้สำนักงาน ร้านขายปลีกเครื่องใช้สำนักงาน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเครื่องเขียน ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา และอุปกรณ์การถ่ายรูป ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา และอุปก..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกเครื่องเพชรพลอย ร้านขายปลีกเครื่องเพชรพลอย
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกอุปกรณ์กีฬา เกม ของเล่น และเครื่องดนตรี ร้านขายปลีกอุปกรณ์กีฬา เกม ของเล..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง รวมน้ำมัน แก๊ส และเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ร้านขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง รวมน..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกดอกไม้ ร้านขายปลีกดอกไม้
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ร้านขายปลีกสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ร้านขายปลีกสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายปลีกของใช้แล้ว หรือของเก่าในร้านค้า การขายปลีกของใช้แล้ว หรือของเก่า..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายปลีกโดยการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ การขายปลีกโดยการสั่งซื้อทางไปรษณ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด การขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายปลีกสินค้านอกร้านค้าอื่น ๆ การขายปลีกสินค้านอกร้านค้าอื่น ๆ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และของใช้..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : โรงแรม โรงแรม
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สถานที่อยู่อาศัยอื่นๆ สถานที่อยู่อาศัยอื่นๆ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บาร์ ไนต์คลับ คาเฟ่ บาร์ ไนต์คลับ คาเฟ่
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องด..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่มอื่..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถไฟ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปร..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น การขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด การขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางในชนบท การขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งผู้โดยสารทางบกที่มีตารางเวลาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การขนส่งผู้โดยสารทางบกที่มีตาราง..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการขนส่งด้วยรถยนต์รับจ้างขนาดใหญ่ บริการขนส่งด้วยรถยนต์รับจ้างขนาด..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการขนส่งด้วยรถยนต์รับจ้างขนาดเล็ก บริการขนส่งด้วยรถยนต์รับจ้างขนาด..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการขนส่งด้วยรถสามล้อเครื่องและจักรยานยนต์รับจ้าง บริการขนส่งด้วยรถสามล้อเครื่องแล..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งผู้โดยสารทางบกที่ไม่มีตารางเวลาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การขนส่งผู้โดยสารทางบกที่ไม่มีตา..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งสินค้าทางถนน การขนส่งสินค้าทางถนน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งทางระบบท่อลำเลียง การขนส่งทางระบบท่อลำเลียง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งทางทะเลและทะเลชายฝั่ง การขนส่งทางทะเลและทะเลชายฝั่ง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งทางอากาศที่มีตารางเวลา การขนส่งทางอากาศที่มีตารางเวลา
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนส่งทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา การขนส่งทางอากาศที่ไม่มีตารางเวล..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขนถ่ายสินค้า การขนถ่ายสินค้า
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการเสริมการขนส่งทางบก บริการเสริมการขนส่งทางบก
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการเสริมการขนส่งทางน้ำ บริการเสริมการขนส่งทางน้ำ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการเสริมการขนส่งทางอากาศ บริการเสริมการขนส่งทางอากาศ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จัดนำเที่ยว รวมทั้งการบริการ ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,บริษัท กฤษนันท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

>>นางสาวปณิตา ชินวัตร

นางสาวปณิตา ชินวัตร ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นายอุดมชัย ธิมา ชื่อใกล้เีคียง นายอุดมชัย ธิมา
2.นายประสิทธิ์ คลอวุฒิเสถียร ชื่อใกล้เีคียง นายประสิทธิ์ คลอวุฒิเสถียร
3.นายสมร คำไผ่ ชื่อใกล้เีคียง นายสมร คำไผ่
4.นางสาววันเพ็ญ พิมพ์ปรุ ชื่อใกล้เีคียง นางสาววันเพ็ญ พิมพ์ปรุ
5.นายประจักษ์ พิมพ์ปรุ ชื่อใกล้เีคียง นายประจักษ์ พิมพ์ปรุ
6.นายธนิต ชุติพงศ์พัฒนกุล ชื่อใกล้เีคียง นายธนิต ชุติพงศ์พัฒนกุล
7.นายสังคม อันนอก ชื่อใกล้เีคียง นายสังคม อันนอก
8.นางทัศนีย์ เจษฎาฉัตร ชื่อใกล้เีคียง นางทัศนีย์ เจษฎาฉัตร
9.นายสุริยะ เจษฎาฉัตร ชื่อใกล้เีคียง นายสุริยะ เจษฎาฉัตร
10.นายวิรัช เบาเนิด ชื่อใกล้เีคียง นายวิรัช เบาเนิด
11.นายประจักษ์ นุ่มฤทธิ์ ชื่อใกล้เีคียง นายประจักษ์ นุ่มฤทธิ์
12.นางปราณี สงวนสุข ชื่อใกล้เีคียง นางปราณี สงวนสุข
13.นายธำมรงค์ สงวนสุข ชื่อใกล้เีคียง นายธำมรงค์ สงวนสุข
14.นางสาวลี ยานเซียน ชื่อใกล้เีคียง นางสาวลี ยานเซียน
15.นายลี ดิง ชวน ชื่อใกล้เีคียง นายลี ดิง ชวน
16.นายหวัง เจียพง ชื่อใกล้เีคียง นายหวัง เจียพง
17.นายอำนาจ ปิยาภิวัฒน์ ชื่อใกล้เีคียง นายอำนาจ ปิยาภิวัฒน์
18.นายสุทิพย์ ซุ่มซิ่ม ชื่อใกล้เีคียง นายสุทิพย์ ซุ่มซิ่ม
19.นางเพ็ญศรี ทวีศักดิ์ ชื่อใกล้เีคียง นางเพ็ญศรี ทวีศักดิ์
20.นางสาวบงกชรัตน์ มหายศนันทน์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวบงกชรัตน์ มหายศนันทน์
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นางสาวปณิตา ชินวัตร

< go top 'นางสาวปณิตา ชินวัตร ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นายสุพล ธรรมวิเศษ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายสุพล ธรรมวิเศษ
2.นางวิมล เจริญวิเทศ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นางวิมล เจริญวิเทศ
3.นางสาวกันธิชา เจริญวิเทศ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นางสาวกันธิชา เจริญวิเทศ
4.นายขจัด เอกโรจนกุล ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายขจัด เอกโรจนกุล
5.นายเจริญ เจริญวิเทศ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายเจริญ เจริญวิเทศ
6.นางแน่งน้อย คำยิ้ม ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นางแน่งน้อย คำยิ้ม
7.นางสาวจุฬาลักษณ์ แย้มเพกา ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นางสาวจุฬาลักษณ์ แย้มเพกา
8.นางสาวอรนุช ทาบทอง ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นางสาวอรนุช ทาบทอง
9.นายวิโรจน์ ชูอำไพ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายวิโรจน์ ชูอำไพ
10.นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
11.นายปริคณห์ คุณวัฒน์ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายปริคณห์ คุณวัฒน์
12.นายวราวุฒิ พิมานมาศ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายวราวุฒิ พิมานมาศ
13.นายบุญชัย มวลประเสริฐ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายบุญชัย มวลประเสริฐ
14.นางกาญจนา คชาพิพัฒน์ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นางกาญจนา คชาพิพัฒน์
15.นางลีนา ตันตสุรฤกษ์ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นางลีนา ตันตสุรฤกษ์
16.นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์
17.นายชูวิทย์ คชาพิพัฒน์ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายชูวิทย์ คชาพิพัฒน์
18.นายประเสริฐ ตันตสุรฤกษ์ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายประเสริฐ ตันตสุรฤกษ์
19.นายพรชัย สรรพนรเศรษฐ์ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายพรชัย สรรพนรเศรษฐ์
20.นายพรเทพ สรรพนรเศรษฐ์ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายพรเทพ สรรพนรเศรษฐ์
คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)