หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นางสาวปณิตา ชินวัตร
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นางสาวปณิตา ชินวัตร' category detail
Home >> List of Thai >> นางสาวปณิตา ชินวัตร
Thailand Company / coltd , part. , inc

นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ ซึ่งมิ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้ การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังห..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องสูบและเครื่องอัด การผลิตเครื่องสูบและเครื่องอัด
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตก๊อกและวาล์ว การผลิตก๊อกและวาล์ว
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน การผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปก..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเตาอบและเตาเผา การผลิตเตาอบและเตาเผา
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกและขนย้าย การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกและขน..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องจักรทำความเย็น การผลิตเครื่องจักรทำความเย็น
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องมือกล การผลิตเครื่องมือกล
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะก..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ เหมืองหินและการก่อสร้าง การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวน..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิต การผลิต
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่น ๆ การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในงานเ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน และเครื่องทำบัญชี การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน และเค..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องประมลผลข้อมูล / คอมพิวเตอร์ การผลิตเครื่องประมลผลข้อมูล / คอ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องมือเพื่อการจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า การผลิตเครื่องมือเพื่อการจ่ายและ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตลวดและเคเบิลหุ้มฉนวน การผลิตลวดและเคเบิลหุ้มฉนวน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตหม้อแบตเตอรี่ไฟฟ้า เซลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิตหม้อแบตเตอรี่ไฟฟ้า เซลปฐม..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตหลอดไฟฟ้า การผลิตหลอดไฟฟ้า
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างอื่นๆ การผลิตอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างอ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องยนต์และยานยนต์ การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วน..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์และโทรสารชนิดใช้สาย การผลิตเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์แ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องซาวด์รีโพรดิวซิงหรือวีดิโอรีโพรดิวซิงและสินค้าที่เกี่ยวข้อง การผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ศัลยกรรมและเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก การผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ศัล..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเดินเรือ การเดินอากาศ การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม การผลิตอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ทางทัศนศาสตร์ การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ทางทัศนศาสตร..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภา..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตนาฬิกา การผลิตนาฬิกา
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์ การผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตตัวถังยานยนต์ รวมทั้งการผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง การผลิตตัวถังยานยนต์ รวมทั้งการผ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์ การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบส..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การต่อเรือและการซ่อมเรือ การต่อเรือและการซ่อมเรือ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การต่อเรือและการซ่อมเรือที่ใช้เพื่อความสำราญและการกีฬา การต่อเรือและการซ่อมเรือที่ใช้เพ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตรถไฟ หัวรถจักร รถรางและอุปกรณ์รถไฟ การผลิตรถไฟ หัวรถจักร รถรางและอุ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตจักรยานยนต์ การผลิตจักรยานยนต์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตจักรยานสองล้อและรถสำหรับคนพิการ การผลิตจักรยานสองล้อและรถสำหรับค..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ ซึ่ง..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องเรือน การผลิตเครื่องเรือน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การทำเครื่องประดับจากเพชรพลอย โลหะมีค่าและไข่มุก การทำเครื่องประดับจากเพชรพลอย โล..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การทำเครื่องใช้จากโลหะมีค่า การทำเครื่องใช้จากโลหะมีค่า
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องดนตรี การผลิตเครื่องดนตรี
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเครื่องกีฬา การผลิตเครื่องกีฬา
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตเกมและของเล่น การผลิตเกมและของเล่น
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การนำเศษโลหะและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ การนำเศษโลหะและของที่ใช้ไม่ได้จำ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การนำเศษวัสดุที่มิใช่โลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ การนำเศษวัสดุที่มิใช่โลหะมาผลิตเ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตแก๊สและการจ่ายเชื้อเพลิงชนิดแก๊สผ่านท่อ การผลิตแก๊สและการจ่ายเชื้อเพลิงช..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การจัดหาไอน้ำและน้ำร้อน การจัดหาไอน้ำและน้ำร้อน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การก่อสร้างอาคารทั่วไป การก่อสร้างอาคารทั่วไป
นางสาวปณิตา ชินวัตร : งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่ งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงา..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การก่อสร้างเฉพาะงาน การก่อสร้างเฉพาะงาน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การติดตั้งสาธารณูปโภค การติดตั้งสาธารณูปโภค
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การติดตั้งเครื่องจักรกล การติดตั้งเครื่องจักรกล
นางสาวปณิตา ชินวัตร : งานไม้และงานปูพื้น งานไม้และงานปูพื้น
นางสาวปณิตา ชินวัตร : งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างหรือรื้อถอนโดยมีผู้ควบคุม การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ใน..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งยานยนต์ การขายส่งยานยนต์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายปลีกยานยนต์ การขายปลีกยานยนต์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ การขายส่งอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ การขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกร..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การขายส่งจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายปลีกจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การขายปลีกจักรยานยนต์ อะไหล่และช..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การซ่อมแซมจักรยานยนต์ การซ่อมแซมจักรยานยนต์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง (สถานีน้ำมัน) การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง (สถาน..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งโดยได้รับค่าธรรมเนียม หรือโดยการทำสัญญา การขายส่งโดยได้รับค่าธรรมเนียม ห..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งสัตว์ที่มีชีวิต การขายส่งสัตว์ที่มีชีวิต
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งอาหารสัตว์ การขายส่งอาหารสัตว์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นๆ การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรอื่น..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์จากโรงสีข้าว การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์จากโรงส..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งผลไม้และผัก การขายส่งผลไม้และผัก
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมปัง ไข่ น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมปัง ไข่ น้ำ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งผลิตภัณฑ์นม การขายส่งผลิตภัณฑ์นม
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งน้ำตาล ช็อกโกแลต และขนมชนิดเคลือบและมีไส้เป็นน้ำตาล การขายส่งน้ำตาล ช็อกโกแลต และขนม..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งกาแฟ ชา และโกโก้ การขายส่งกาแฟ ชา และโกโก้
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การขายส่งอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ การขายส่งเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอล..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การขายส่งเบียร์ ไวน์ และเครื่องด..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ การขายส่งยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย การขายส่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้าน การขายส่งเครื่องเรือนและเครื่องต..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องเขิน และโบราณวัตถุ(รวมภาชนะที่ทำจากไม้ กก หวาย และพลาสติก) การขายส่งเครื่องเงิน เครื่องถม เ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเร..
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,บริษัท กฤษนันท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

>>นางสาวปณิตา ชินวัตร

นางสาวปณิตา ชินวัตร ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นางใจประสงค์ ราชิวงค์ ชื่อใกล้เีคียง นางใจประสงค์ ราชิวงค์
2.นายอำนาจ เจตุวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายอำนาจ เจตุวงศ์
3.นางสาวมาริษา แสงทอง ชื่อใกล้เีคียง นางสาวมาริษา แสงทอง
4.นายจง ติ้ง อิน ชื่อใกล้เีคียง นายจง ติ้ง อิน
5.นางสาววิภาวดี สัจจกุลวนิชย์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาววิภาวดี สัจจกุลวนิชย์
6.นายยู ชัง คิง ชื่อใกล้เีคียง นายยู ชัง คิง
7.นายโกศล กุลสุทธิชัย ชื่อใกล้เีคียง นายโกศล กุลสุทธิชัย
8.นายแสวง เนตรเจริญ ชื่อใกล้เีคียง นายแสวง เนตรเจริญ
9.นางข่ายทอง ดังสนิท ชื่อใกล้เีคียง นางข่ายทอง ดังสนิท
10.นายวิเชียร พ่วงขำ ชื่อใกล้เีคียง นายวิเชียร พ่วงขำ
11.นางสาวกนกวรรณ ข่ำขุน ชื่อใกล้เีคียง นางสาวกนกวรรณ ข่ำขุน
12.นางสาววิภาภรณ์ ลมเมฆ ชื่อใกล้เีคียง นางสาววิภาภรณ์ ลมเมฆ
13.นางสาวอรวรรณ ศรีสุข ชื่อใกล้เีคียง นางสาวอรวรรณ ศรีสุข
14.นายเอนก จงเสถียร ชื่อใกล้เีคียง นายเอนก จงเสถียร
15.นางนพรัตน์ โคตรสาขา ชื่อใกล้เีคียง นางนพรัตน์ โคตรสาขา
16.นางบุญจิรา ธิมา ชื่อใกล้เีคียง นางบุญจิรา ธิมา
17.นายอุดมชัย ธิมา ชื่อใกล้เีคียง นายอุดมชัย ธิมา
18.นายประสิทธิ์ คลอวุฒิเสถียร ชื่อใกล้เีคียง นายประสิทธิ์ คลอวุฒิเสถียร
19.นายสมร คำไผ่ ชื่อใกล้เีคียง นายสมร คำไผ่
20.นางสาววันเพ็ญ พิมพ์ปรุ ชื่อใกล้เีคียง นางสาววันเพ็ญ พิมพ์ปรุ
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นางสาวปณิตา ชินวัตร

< go top 'นางสาวปณิตา ชินวัตร ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นายบุณยฤทธิ์ เพิ่มวัฒนะ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายบุณยฤทธิ์ เพิ่มวัฒนะ
2.นายสว่าง จันทร์แก้ว ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายสว่าง จันทร์แก้ว
3.นายอรุณ กิติศรี ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายอรุณ กิติศรี
4.นายรุ่งเรือง ฐิติเวส ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายรุ่งเรือง ฐิติเวส
5.นายปรีชา เมฆเมืองทอง ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายปรีชา เมฆเมืองทอง
6.นายมนตรี ดอกไม้ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายมนตรี ดอกไม้
7.นายเรียม เกิดก่อวงค์ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายเรียม เกิดก่อวงค์
8.นายนฤาเทพ เต็มกุลเกียรติ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายนฤาเทพ เต็มกุลเกียรติ
9.นายสรสิทธิ์ เต็มกุลเกียรติ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายสรสิทธิ์ เต็มกุลเกียรติ
10.นายอภิราม โปษะกฤษณะ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายอภิราม โปษะกฤษณะ
11.นางสาวสุจิตรา โอฬารกาญจนิน ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นางสาวสุจิตรา โอฬารกาญจนิน
12.นายน้อย โอฬารกาญจนิน ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายน้อย โอฬารกาญจนิน
13.นายรัตตัญญู กุลเสวตร์ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายรัตตัญญู กุลเสวตร์
14.นายศักดา จงศิริวัฒน์ ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายศักดา จงศิริวัฒน์
15.นายสมชาย เทพอำนวยสกุล ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร นายสมชาย เทพอำนวยสกุล
แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)