หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นางสาวปณิตา ชินวัตร
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นางสาวปณิตา ชินวัตร' category detail
Home >> List of Thai >> นางสาวปณิตา ชินวัตร
Thailand Company / coltd , part. , inc

นางสาวปณิตา ชินวัตร : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเท..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : โรงรับจำนำ โรงรับจำนำ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สถาบันการเงินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สถาบันการเงินซึ่งมิได้จัดประเภทไ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การประกันชีวิต การประกันชีวิต
นางสาวปณิตา ชินวัตร : กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กองทุนสำรองเ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัย
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การบริหารงานด้านตลาดการเงิน การบริหารงานด้านตลาดการเงิน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริษัทการลงทุน บริษัทการลงทุน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการเสริมสถาบันการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการเสริมสถาบันการเงิน ซึ่งมิไ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ บริการเสริมการประกันภัยและกองทุน..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า การขาย การซื้อและการด..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายที่ดิน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายที่..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริม..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบก บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางน..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางอ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวก..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูล
นางสาวปณิตา ชินวัตร : กิจกรรมด้านฐานข้อมูล กิจกรรมด้านฐานข้อมูล
นางสาวปณิตา ชินวัตร : กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอม..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านว..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิศวกรรมและ ทางเทคนิค การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านว..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านส..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการทางกฎหมาย บริการทางกฎหมาย
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษี บริการการบัญชี การทำบัญชีและการต..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็น การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการทางสถาปัตยกรรม บริการทางสถาปัตยกรรม
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทค..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการทางธรณีวิทยาและการสำรวจแร่ บริการทางธรณีวิทยาและการสำรวจแร่..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการโฆษณา บริการโฆษณา
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการสืบสวน สอบสวน บริการสืบสวน สอบสวน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการทำความสะอาดอาคาร บริการทำความสะอาดอาคาร
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการถ่ายภาพ บริการถ่ายภาพ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการบรรจุภัณฑ์ บริการบรรจุภัณฑ์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนกลาง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่ว..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การบริหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การบริหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและการบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเว้นการประกันสังคม การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการใ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การกำหนดเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำหนดเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การให้บริการด้านต่างประเทศ การให้บริการด้านต่างประเทศ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ฝ่ายทหาร ฝ่ายทหาร
นางสาวปณิตา ชินวัตร : ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ)..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สถาบันเพื่อความยุติธรรม สถาบันเพื่อความยุติธรรม
นางสาวปณิตา ชินวัตร : เรือนจำ เรือนจำ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปลอดภัยอื่นๆ หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปล..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การประกันสังคมภาคบังคับ การประกันสังคมภาคบังคับ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมป..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา
นางสาวปณิตา ชินวัตร : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนเทคนิค
นางสาวปณิตา ชินวัตร : โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนพาณิชยการ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาผู้ใหญ่
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป
นางสาวปณิตา ชินวัตร : โรงพยาบาลเฉพาะโรค โรงพยาบาลเฉพาะโรค
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สำนักงานทันตแพทย์ สำนักงานทันตแพทย์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการรักษาสัตว์ บริการรักษาสัตว์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบให้ที่พัก บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบให้ที..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให้ที่พัก บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : องค์กรทางวิชาชีพ องค์กรทางวิชาชีพ
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างปร..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน
นางสาวปณิตา ชินวัตร : องค์กรทางศาสนา องค์กรทางศาสนา
นางสาวปณิตา ชินวัตร : องค์กรทางการเมือง องค์กรทางการเมือง
นางสาวปณิตา ชินวัตร : องค์กรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น องค์กรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดป..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การฉายภาพยนตร์ การฉายภาพยนตร์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : บริการด้านวิทยุและโทรทัศน์ บริการด้านวิทยุและโทรทัศน์
นางสาวปณิตา ชินวัตร : การแสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ การแสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : กิจกรรมความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น กิจกรรมความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิไ..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : งานสำนักข่าว งานสำนักข่าว
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สวนพฤกษชาติ สวนสัตว์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ สวนพฤกษชาติ สวนสัตว์และการอนุรัก..
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สโมสรการกีฬา สโมสรการกีฬา
นางสาวปณิตา ชินวัตร : สถานบริการด้านการกีฬา สถานบริการด้านการกีฬา
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,บริษัท กฤษนันท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

>>นางสาวปณิตา ชินวัตร

นางสาวปณิตา ชินวัตร ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นายเกียรติพงษ์ เดชพล ชื่อใกล้เีคียง นายเกียรติพงษ์ เดชพล
2.นางสาวมานิตา เกษมเปรมจิต ชื่อใกล้เีคียง นางสาวมานิตา เกษมเปรมจิต
3.นายสุรศักดิ์ เกษมเปรมจิต ชื่อใกล้เีคียง นายสุรศักดิ์ เกษมเปรมจิต
4.นายปรีชา กมลนาวิน ชื่อใกล้เีคียง นายปรีชา กมลนาวิน
5.นายวันชัย ศรีแจ้ง ชื่อใกล้เีคียง นายวันชัย ศรีแจ้ง
6.นายการุณ อมรพัฒนา ชื่อใกล้เีคียง นายการุณ อมรพัฒนา
7.นายวิชัย อมรพัฒนา ชื่อใกล้เีคียง นายวิชัย อมรพัฒนา
8.นางใจประสงค์ ราชิวงค์ ชื่อใกล้เีคียง นางใจประสงค์ ราชิวงค์
9.นายอำนาจ เจตุวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายอำนาจ เจตุวงศ์
10.นางสาวมาริษา แสงทอง ชื่อใกล้เีคียง นางสาวมาริษา แสงทอง
11.นายจง ติ้ง อิน ชื่อใกล้เีคียง นายจง ติ้ง อิน
12.นางสาววิภาวดี สัจจกุลวนิชย์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาววิภาวดี สัจจกุลวนิชย์
13.นายยู ชัง คิง ชื่อใกล้เีคียง นายยู ชัง คิง
14.นายโกศล กุลสุทธิชัย ชื่อใกล้เีคียง นายโกศล กุลสุทธิชัย
15.นายแสวง เนตรเจริญ ชื่อใกล้เีคียง นายแสวง เนตรเจริญ
16.นางข่ายทอง ดังสนิท ชื่อใกล้เีคียง นางข่ายทอง ดังสนิท
17.นายวิเชียร พ่วงขำ ชื่อใกล้เีคียง นายวิเชียร พ่วงขำ
18.นางสาวกนกวรรณ ข่ำขุน ชื่อใกล้เีคียง นางสาวกนกวรรณ ข่ำขุน
19.นางสาววิภาภรณ์ ลมเมฆ ชื่อใกล้เีคียง นางสาววิภาภรณ์ ลมเมฆ
20.นางสาวอรวรรณ ศรีสุข ชื่อใกล้เีคียง นางสาวอรวรรณ ศรีสุข
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นางสาวปณิตา ชินวัตร

< go top 'นางสาวปณิตา ชินวัตร ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
2. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
3. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
4. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
5. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
6. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
7. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
8. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
9. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
10. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
11. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
12. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
13. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
14. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
15. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
16. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
17. ชื่อในหน้า นางสาวปณิตา ชินวัตร
แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)