หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง' category detail
Home >> List of Thai >> นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
Thailand Company / coltd , part. , inc

นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและ..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : พิพิธภัณฑ์สถานและการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างและสถานที่ ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานและการอนุรักษ์สิ่ง..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การปลูกธัญพืช การปลูกธัญพืช
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำไร่ยาสูบ การทำไร่ยาสูบ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การปลูกพืชที่ให้น้ำมัน การปลูกพืชที่ให้น้ำมัน
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำไร่อ้อยและพืชที่ให้ความหวาน การทำไร่อ้อยและพืชที่ให้ความหวาน..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัต..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเพาะปลูกพืชที่ให้เส้นใย การเพาะปลูกพืชที่ให้เส้นใย
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำสวนยางพารา การทำสวนยางพารา
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การปลูกพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา การปลูกพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ ซึ่..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำสวนผัก สวนแตง การทำสวนผัก สวนแตง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำสวนไม้ดอก ไม้ประดับ การทำสวนไม้ดอก ไม้ประดับ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การปลูกพืชสวนและเพาะพันธุ์พืชพิเศษอื่นๆ การปลูกพืชสวนและเพาะพันธุ์พืชพิเ..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำสวนผลไม้ การทำสวนผลไม้
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำสวนผลไม้เปลือกแข็ง (นัต) การทำสวนผลไม้เปลือกแข็ง (นัต)
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การปลูกชา กาแฟ การปลูกชา กาแฟ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ การปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาและล่อ การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาแล..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงสัตว์ปีก
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสุกร
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงผึ้ง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเลี้ยงจระเข้ การเลี้ยงจระเข้
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำฟาร์มงู การทำฟาร์มงู
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำฟาร์มสุนัขและแมว การทำฟาร์มสุนัขและแมว
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ (แบบผสม) การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ ..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นการรักษาสัตว์ บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงส..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : บริการทางการเกษตร บริการทางการเกษตร
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยา..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การป่าไม้ การป่าไม้
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำไม้ การทำไม้
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำฟาร์มเลี้ยงปลา การทำฟาร์มเลี้ยงปลา
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำฟาร์มเลี้ยงหอย การทำฟาร์มเลี้ยงหอย
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและกา..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตแก๊สธรรมชาติ การผลิตแก๊สธรรมชาติ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำเหมืองแร่เหล็ก การทำเหมืองแร่เหล็ก
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ดีบุก
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำเหมืองหิน การทำเหมืองหิน
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การขุดกรวดและทราย การขุดกรวดและทราย
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การขุดดินเหนียว การขุดดินเหนียว
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์แ..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำเหมืองเกลือ การทำเหมืองเกลือ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป)..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตน้ำปลา การผลิตน้ำปลา
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตอาหารที่หมักจากปลา การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผ..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตแยม การผลิตแยม
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผ..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสั..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตมาร์การีน การผลิตมาร์การีน
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง : การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟ
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,บริษัท แอคซิส กรุ๊ป จำกัด

>>นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง

นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง ที่อยู่ จังหวัดเชียงใหม่

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นางสาววรพิน เพชรนันทวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาววรพิน เพชรนันทวงศ์
2.นายบรรยง พรหมมาวิน ชื่อใกล้เีคียง นายบรรยง พรหมมาวิน
3.นางสาวนันทนา ทองตัน ชื่อใกล้เีคียง นางสาวนันทนา ทองตัน
4.นางสาวสายสวาท ธุวะคำ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวสายสวาท ธุวะคำ
5.นายยุทธนา ศิริข่วง ชื่อใกล้เีคียง นายยุทธนา ศิริข่วง
6.นางธรรมชาติ ภู่มณี ชื่อใกล้เีคียง นางธรรมชาติ ภู่มณี
7.นางนิ่มน้อย เกิดรัตนศักดิ์ ชื่อใกล้เีคียง นางนิ่มน้อย เกิดรัตนศักดิ์
8.นางปาริชาติ ชาห์ ชื่อใกล้เีคียง นางปาริชาติ ชาห์
9.นายไซยิด ตาฮีร์ อาลี ชาห์ ชื่อใกล้เีคียง นายไซยิด ตาฮีร์ อาลี ชาห์
10.นางเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ ชื่อใกล้เีคียง นางเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์
11.นายจักริน วังวิวัฒน์ ชื่อใกล้เีคียง นายจักริน วังวิวัฒน์
12.นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ชื่อใกล้เีคียง นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
13.นางเปี่ยมพร วิริยะพงศ์อนันต์ ชื่อใกล้เีคียง นางเปี่ยมพร วิริยะพงศ์อนันต์
14.นางสาววรวรรณนา เจียระไนรุ่งโรจน์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาววรวรรณนา เจียระไนรุ่งโรจน์
15.นายเสถียร จันทร์โรจนพันธ์ ชื่อใกล้เีคียง นายเสถียร จันทร์โรจนพันธ์
16.นางสาวพงลดา บุญญสมภพ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวพงลดา บุญญสมภพ
17.นายสรศักดิ์ คุณาทร ชื่อใกล้เีคียง นายสรศักดิ์ คุณาทร
18.นายประวิณ นิวาสวัต ชื่อใกล้เีคียง นายประวิณ นิวาสวัต
19.นายพงษ์ศิริ ปรารถนาดี ชื่อใกล้เีคียง นายพงษ์ศิริ ปรารถนาดี
20.นายพิทักษ์ แดนเพ็ญแข ชื่อใกล้เีคียง นายพิทักษ์ แดนเพ็ญแข
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง

< go top 'นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
2. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
3. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
4. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
5. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
6. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
7. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
8. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
9. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
10. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
11. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
12. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
13. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
14. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
15. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
16. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
17. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
18. ชื่อในหน้า นายอนุรักษ์ คุณยศยิ่ง
แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)