หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นายไพศาล หิรัญสาลี
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นายไพศาล หิรัญสาลี' category detail
Home >> List of Thai >> นายไพศาล หิรัญสาลี
Thailand Company / coltd , part. , inc

นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำฟาร์มสุนัขและแมว การทำฟาร์มสุนัขและแมว
นายไพศาล หิรัญสาลี : การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ (แบบผสม) การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ ..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
นายไพศาล หิรัญสาลี : บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นการรักษาสัตว์ บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงส..
นายไพศาล หิรัญสาลี : บริการทางการเกษตร บริการทางการเกษตร
นายไพศาล หิรัญสาลี : การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยา..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การป่าไม้ การป่าไม้
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำไม้ การทำไม้
นายไพศาล หิรัญสาลี : การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำฟาร์มเลี้ยงปลา การทำฟาร์มเลี้ยงปลา
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำฟาร์มเลี้ยงหอย การทำฟาร์มเลี้ยงหอย
นายไพศาล หิรัญสาลี : การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
นายไพศาล หิรัญสาลี : การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและกา..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตแก๊สธรรมชาติ การผลิตแก๊สธรรมชาติ
นายไพศาล หิรัญสาลี : การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำเหมืองแร่เหล็ก การทำเหมืองแร่เหล็ก
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ดีบุก
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำเหมืองหิน การทำเหมืองหิน
นายไพศาล หิรัญสาลี : การขุดกรวดและทราย การขุดกรวดและทราย
นายไพศาล หิรัญสาลี : การขุดดินเหนียว การขุดดินเหนียว
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์แ..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำเหมืองเกลือ การทำเหมืองเกลือ
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์
นายไพศาล หิรัญสาลี : การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง
นายไพศาล หิรัญสาลี : การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
นายไพศาล หิรัญสาลี : การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป)..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตน้ำปลา การผลิตน้ำปลา
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตอาหารที่หมักจากปลา การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผ..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตแยม การผลิตแยม
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
นายไพศาล หิรัญสาลี : การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผ..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสั..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตมาร์การีน การผลิตมาร์การีน
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นายไพศาล หิรัญสาลี : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นายไพศาล หิรัญสาลี : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นายไพศาล หิรัญสาลี : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นายไพศาล หิรัญสาลี : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นายไพศาล หิรัญสาลี : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นายไพศาล หิรัญสาลี : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นายไพศาล หิรัญสาลี : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟ
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตใบชา การผลิตใบชา
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตน้ำแข็ง การผลิตน้ำแข็ง
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่อง..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตซุป การผลิตซุป
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งม..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การ..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์)
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าว..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮ..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
นายไพศาล หิรัญสาลี : การบ่มและอบใบยาสูบ การบ่มและอบใบยาสูบ
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
นายไพศาล หิรัญสาลี : การเตรียมเส้นใย การเตรียมเส้นใย
นายไพศาล หิรัญสาลี : การปั่น การปั่น
นายไพศาล หิรัญสาลี : การทอ การทอ
นายไพศาล หิรัญสาลี : การแต่งสำเร็จสิ่งทอ การแต่งสำเร็จสิ่งทอ
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเคร..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตพรมและเครื่องปูลาด การผลิตพรมและเครื่องปูลาด
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาข่ายแหและอวน การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือก..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติงและโครเชต์ การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการ..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องแต่งกาย
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ..
นายไพศาล หิรัญสาลี : การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งก..
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,

>>นายไพศาล หิรัญสาลี


>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นางประจวบ บัวผัน ชื่อใกล้เีคียง นางประจวบ บัวผัน
2.นางวารุณี บัวผัน ชื่อใกล้เีคียง นางวารุณี บัวผัน
3.นางสุนทร คงศัตรา ชื่อใกล้เีคียง นางสุนทร คงศัตรา
4.นายบรรเทิง คำสิทธิ์ ชื่อใกล้เีคียง นายบรรเทิง คำสิทธิ์
5.นายเชิดพงษ์ กระบวนศรี ชื่อใกล้เีคียง นายเชิดพงษ์ กระบวนศรี
6.นายวีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ ชื่อใกล้เีคียง นายวีระศักดิ์ ดำรงพงษ์
7.นางณัฐภาณี กฤตวัฒน์ ชื่อใกล้เีคียง นางณัฐภาณี กฤตวัฒน์
8.นางสาวศุภมาส กฤตวัฒน์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวศุภมาส กฤตวัฒน์
9.นางผ่องพรรณ ปันทะรส ชื่อใกล้เีคียง นางผ่องพรรณ ปันทะรส
10.นางสาวพิมพร อัศวพิริยานนท์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวพิมพร อัศวพิริยานนท์
11.นางสาวจิราพร ปั้นเสถียร ชื่อใกล้เีคียง นางสาวจิราพร ปั้นเสถียร
12.นายกำหนด นุชเนื่อง ชื่อใกล้เีคียง นายกำหนด นุชเนื่อง
13.นายจำเนียร นุชเนื่อง ชื่อใกล้เีคียง นายจำเนียร นุชเนื่อง
14.นางสาวกุราบ เลิศจริยา ชื่อใกล้เีคียง นางสาวกุราบ เลิศจริยา
15.นางสาววิภารัตน์ บรรณะธี ชื่อใกล้เีคียง นางสาววิภารัตน์ บรรณะธี
16.นายเบ้ ชูเชิด ชื่อใกล้เีคียง นายเบ้ ชูเชิด
17.นางทองใบ สงวนเผ่า ชื่อใกล้เีคียง นางทองใบ สงวนเผ่า
18.นางแท่ง ตรีเหรา ชื่อใกล้เีคียง นางแท่ง ตรีเหรา
19.นางบัว โคตรวุฒิ ชื่อใกล้เีคียง นางบัว โคตรวุฒิ
20.นางอำนวย หมื่นพรม ชื่อใกล้เีคียง นางอำนวย หมื่นพรม
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นายไพศาล หิรัญสาลี

< go top 'นายไพศาล หิรัญสาลี ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นางสาวยุวดี เตชะกาญจนกิจ ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นางสาวยุวดี เตชะกาญจนกิจ
2.นายธีเดช ไม้ไทย ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายธีเดช ไม้ไทย
3.นายพิชิต นิ่มกุล ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายพิชิต นิ่มกุล
4.นายพิพิธ พิชัยศรทัต ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายพิพิธ พิชัยศรทัต
5.นายวิวัฒน์ ทีมคีรีกุล ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายวิวัฒน์ ทีมคีรีกุล
6.นายเกรียงศักดิ์ ชูกลิ่น ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายเกรียงศักดิ์ ชูกลิ่น
7.นายเกียรติศักดิ์ โฆวงศ์ประเสริฐ ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายเกียรติศักดิ์ โฆวงศ์ประเสริฐ
8.นายสวิง ยิ้มแย้ม ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายสวิง ยิ้มแย้ม
9.นายฌานณรงค์ ทรัพย์สำรวย ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายฌานณรงค์ ทรัพย์สำรวย
10.นางสาวชณิตรา อาชวกุล ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นางสาวชณิตรา อาชวกุล
11.นายซากูโอะ ยามาโมโต้ ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายซากูโอะ ยามาโมโต้
12.นายอิสระ จาริก ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายอิสระ จาริก
13.นายฮิโรโยชิ ทาเคดะ ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายฮิโรโยชิ ทาเคดะ
14.นางสาวจุฑารัตน์ ธุวะนาคะ ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นางสาวจุฑารัตน์ ธุวะนาคะ
15.นางสาวนฤมล โพธิ์ศรี ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นางสาวนฤมล โพธิ์ศรี
16.นางซุ้ง หัว หลิง ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นางซุ้ง หัว หลิง
17.นายหวัง ซิน เต้า ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายหวัง ซิน เต้า
18.นางวิไลพร เพ่งศรี ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นางวิไลพร เพ่งศรี
19.นายธวัชชัย เพ่งศรี ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายธวัชชัย เพ่งศรี
20.นายสุวิทย์ สีหวงษ์ ชื่อในหน้า นายไพศาล หิรัญสาลี นายสุวิทย์ สีหวงษ์
แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)