หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นายพนม สุธาพจน์
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นายพนม สุธาพจน์' category detail
Home >> List of Thai >> นายพนม สุธาพจน์
Thailand Company / coltd , part. , inc

นายพนม สุธาพจน์ : บริการเสริมการขนส่งทางน้ำ บริการเสริมการขนส่งทางน้ำ
นายพนม สุธาพจน์ : บริการเสริมการขนส่งทางอากาศ บริการเสริมการขนส่งทางอากาศ
นายพนม สุธาพจน์ : ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จัดนำเที่ยว รวมทั้งการบริการ ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จ..
นายพนม สุธาพจน์ : การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง
นายพนม สุธาพจน์ : บริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง บริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับก..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการทางไปรษณีย์ของรัฐ บริการทางไปรษณีย์ของรัฐ
นายพนม สุธาพจน์ : บริการทางไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์โดยภาคเอกชน บริการทางไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุภั..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการถ่ายทอดกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ บริการถ่ายทอดกระจายเสียงทางวิทยุ..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการโทรศัพท์ บริการโทรศัพท์
นายพนม สุธาพจน์ : บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
นายพนม สุธาพจน์ : บริการรายการโทรทัศน์ทางสายเคเบิล บริการรายการโทรทัศน์ทางสายเคเบิล..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการถ่ายทอดสัญญาณทางดาวเทียม (โทรคมนาคมดาวเทียม) บริการถ่ายทอดสัญญาณทางดาวเทียม (..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต บริการระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต..
นายพนม สุธาพจน์ : ธนาคารกลาง (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ธนาคารกลาง (ธนาคารแห่งประเทศไทย)..
นายพนม สุธาพจน์ : ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
นายพนม สุธาพจน์ : ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน
นายพนม สุธาพจน์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเ..
นายพนม สุธาพจน์ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
นายพนม สุธาพจน์ : สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร
นายพนม สุธาพจน์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์
นายพนม สุธาพจน์ : การบริการด้านการเงินเพื่อการเช่าสินทรัพย์ การบริการด้านการเงินเพื่อการเช่า..
นายพนม สุธาพจน์ : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเท..
นายพนม สุธาพจน์ : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
นายพนม สุธาพจน์ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่..
นายพนม สุธาพจน์ : โรงรับจำนำ โรงรับจำนำ
นายพนม สุธาพจน์ : สถาบันการเงินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สถาบันการเงินซึ่งมิได้จัดประเภทไ..
นายพนม สุธาพจน์ : ตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได..
นายพนม สุธาพจน์ : การประกันชีวิต การประกันชีวิต
นายพนม สุธาพจน์ : กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กองทุนสำรองเ..
นายพนม สุธาพจน์ : การประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัย
นายพนม สุธาพจน์ : การบริหารงานด้านตลาดการเงิน การบริหารงานด้านตลาดการเงิน
นายพนม สุธาพจน์ : บริษัทการลงทุน บริษัทการลงทุน
นายพนม สุธาพจน์ : ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
นายพนม สุธาพจน์ : นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพ..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการเสริมสถาบันการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการเสริมสถาบันการเงิน ซึ่งมิไ..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ บริการเสริมการประกันภัยและกองทุน..
นายพนม สุธาพจน์ : การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า การขาย การซื้อและการด..
นายพนม สุธาพจน์ : การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายที่ดิน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายที่..
นายพนม สุธาพจน์ : ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริม..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบก บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบ..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางน..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางอ..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายพนม สุธาพจน์ : การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์..
นายพนม สุธาพจน์ : การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวก..
นายพนม สุธาพจน์ : การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูล
นายพนม สุธาพจน์ : กิจกรรมด้านฐานข้อมูล กิจกรรมด้านฐานข้อมูล
นายพนม สุธาพจน์ : กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอม..
นายพนม สุธาพจน์ : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านว..
นายพนม สุธาพจน์ : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิศวกรรมและ ทางเทคนิค การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านว..
นายพนม สุธาพจน์ : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านส..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการทางกฎหมาย บริการทางกฎหมาย
นายพนม สุธาพจน์ : บริการการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษี บริการการบัญชี การทำบัญชีและการต..
นายพนม สุธาพจน์ : การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็น การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการทางสถาปัตยกรรม บริการทางสถาปัตยกรรม
นายพนม สุธาพจน์ : บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค
นายพนม สุธาพจน์ : บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทค..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการทางธรณีวิทยาและการสำรวจแร่ บริการทางธรณีวิทยาและการสำรวจแร่..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการโฆษณา บริการโฆษณา
นายพนม สุธาพจน์ : บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร..
นายพนม สุธาพจน์ : บริการสืบสวน สอบสวน บริการสืบสวน สอบสวน
นายพนม สุธาพจน์ : บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย
นายพนม สุธาพจน์ : บริการทำความสะอาดอาคาร บริการทำความสะอาดอาคาร
นายพนม สุธาพจน์ : บริการถ่ายภาพ บริการถ่ายภาพ
นายพนม สุธาพจน์ : บริการบรรจุภัณฑ์ บริการบรรจุภัณฑ์
นายพนม สุธาพจน์ : บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้..
นายพนม สุธาพจน์ : การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนกลาง
นายพนม สุธาพจน์ : การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่ว..
นายพนม สุธาพจน์ : การบริหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การบริหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล..
นายพนม สุธาพจน์ : การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและการบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเว้นการประกันสังคม การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการใ..
นายพนม สุธาพจน์ : การกำหนดเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำหนดเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อ..
นายพนม สุธาพจน์ : กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภ..
นายพนม สุธาพจน์ : การให้บริการด้านต่างประเทศ การให้บริการด้านต่างประเทศ
นายพนม สุธาพจน์ : ฝ่ายทหาร ฝ่ายทหาร
นายพนม สุธาพจน์ : ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือน
นายพนม สุธาพจน์ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ)..
นายพนม สุธาพจน์ : สถาบันเพื่อความยุติธรรม สถาบันเพื่อความยุติธรรม
นายพนม สุธาพจน์ : เรือนจำ เรือนจำ
นายพนม สุธาพจน์ : หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปลอดภัยอื่นๆ หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปล..
นายพนม สุธาพจน์ : การประกันสังคมภาคบังคับ การประกันสังคมภาคบังคับ
นายพนม สุธาพจน์ : โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมป..
นายพนม สุธาพจน์ : โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา
นายพนม สุธาพจน์ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ
นายพนม สุธาพจน์ : การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
นายพนม สุธาพจน์ : โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนเทคนิค
นายพนม สุธาพจน์ : โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนพาณิชยการ
นายพนม สุธาพจน์ : โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ
นายพนม สุธาพจน์ : วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ
นายพนม สุธาพจน์ : มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่..
นายพนม สุธาพจน์ : การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาผู้ใหญ่
นายพนม สุธาพจน์ : การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ
นายพนม สุธาพจน์ : สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นายพนม สุธาพจน์ : โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป
นายพนม สุธาพจน์ : โรงพยาบาลเฉพาะโรค โรงพยาบาลเฉพาะโรค
นายพนม สุธาพจน์ : สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม
นายพนม สุธาพจน์ : สำนักงานทันตแพทย์ สำนักงานทันตแพทย์
นายพนม สุธาพจน์ : บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,

>>นายพนม สุธาพจน์


>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นายสมหวัง ขาวเอี่ยม ชื่อใกล้เีคียง นายสมหวัง ขาวเอี่ยม
2.นายนธี อุ้ยฟัก ชื่อใกล้เีคียง นายนธี อุ้ยฟัก
3.นายเนรมิต สุคลชาติ ชื่อใกล้เีคียง นายเนรมิต สุคลชาติ
4.นางคำเพียร นาคแดง ชื่อใกล้เีคียง นางคำเพียร นาคแดง
5.นายสุชิน นาคแดง ชื่อใกล้เีคียง นายสุชิน นาคแดง
6.นางจุฑามาศ ศิลปวัฒนากิติ ชื่อใกล้เีคียง นางจุฑามาศ ศิลปวัฒนากิติ
7.นายสาโรจน์ มานะรังสรรค์ ชื่อใกล้เีคียง นายสาโรจน์ มานะรังสรรค์
8.นายพรชัย ธวัชวดีวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายพรชัย ธวัชวดีวงศ์
9.นายหาญ บุญเลิศ ชื่อใกล้เีคียง นายหาญ บุญเลิศ
10.นางเจนจิรา สุขเกื้อ ชื่อใกล้เีคียง นางเจนจิรา สุขเกื้อ
11.นายภักดี อ่องมะลิ ชื่อใกล้เีคียง นายภักดี อ่องมะลิ
12.นายวสันต์ แซ่ตัน ชื่อใกล้เีคียง นายวสันต์ แซ่ตัน
13.นายสมหมาย สิงห์สี ชื่อใกล้เีคียง นายสมหมาย สิงห์สี
14.นายผศิน วิทูร ชื่อใกล้เีคียง นายผศิน วิทูร
15.นางบุภวรรณ ดอกสน ชื่อใกล้เีคียง นางบุภวรรณ ดอกสน
16.นายศุภโชค ดอกสน ชื่อใกล้เีคียง นายศุภโชค ดอกสน
17.นางสาลี ทองเสน ชื่อใกล้เีคียง นางสาลี ทองเสน
18.นายมนตรี โฉมงาม ชื่อใกล้เีคียง นายมนตรี โฉมงาม
19.นางณัฐหทัย อัคฆกาญจนสุภา ชื่อใกล้เีคียง นางณัฐหทัย อัคฆกาญจนสุภา
20.นายเอก อัคฆกาญจนสุภา ชื่อใกล้เีคียง นายเอก อัคฆกาญจนสุภา
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นายพนม สุธาพจน์

< go top 'นายพนม สุธาพจน์ ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นางอรศรี สุนันทพงศ์ศักดิ์ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นางอรศรี สุนันทพงศ์ศักดิ์
2.นายบัญญัติ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายบัญญัติ สุนันทพงศ์ศักดิ์
3.นายแป๊ะลัก แซ่เตีย ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายแป๊ะลัก แซ่เตีย
4.นายจำนงค์ ธนานุวงศ์ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายจำนงค์ ธนานุวงศ์
5.นายวุทธิสิทธิ์ อินธาระ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายวุทธิสิทธิ์ อินธาระ
6.นางปาลีรัตน์ แซ่พัว ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นางปาลีรัตน์ แซ่พัว
7.นายชูชาติ มหรรทัศนพงศ์ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายชูชาติ มหรรทัศนพงศ์
8.นายพนาศักดิ์ แซ่พัว ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายพนาศักดิ์ แซ่พัว
9.นายเอี้ยวเซ็ง แซ่พัว ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายเอี้ยวเซ็ง แซ่พัว
10.นางสาวเพชรกุล จึงอนุวัตร ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นางสาวเพชรกุล จึงอนุวัตร
11.นางสาววิกุล จึงอนุวัตร ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นางสาววิกุล จึงอนุวัตร
12.นายไพศาล จึงอนุวัตร ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายไพศาล จึงอนุวัตร
13.นายบุญธรรม ทองคำ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายบุญธรรม ทองคำ
14.นายวัลลภ ทองคำ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายวัลลภ ทองคำ
15.นางเพ็กเกียว แซ่ตั้ง ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นางเพ็กเกียว แซ่ตั้ง
16.นายชัยกาญจน์ วรนิทัศน์ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายชัยกาญจน์ วรนิทัศน์
17.นายชัยชาญ วรนิทัศน์ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายชัยชาญ วรนิทัศน์
18.นายชัยสิทธิ์ วรนิทัศน์ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายชัยสิทธิ์ วรนิทัศน์
19.นายทัศน์ไชย วรนิทัศน์ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายทัศน์ไชย วรนิทัศน์
20.นายฤกษ์ชัย วรนิทัศน์ ชื่อในหน้า นายพนม สุธาพจน์ นายฤกษ์ชัย วรนิทัศน์
แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)