หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นายเดชา พึ่งสถิตย์
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นายเดชา พึ่งสถิตย์' category detail
Home >> List of Thai >> นายเดชา พึ่งสถิตย์
Thailand Company / coltd , part. , inc

นายเดชา พึ่งสถิตย์ : สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การบริการด้านการเงินเพื่อการเช่าสินทรัพย์ การบริการด้านการเงินเพื่อการเช่า..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเท..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : โรงรับจำนำ โรงรับจำนำ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : สถาบันการเงินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สถาบันการเงินซึ่งมิได้จัดประเภทไ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : ตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การประกันชีวิต การประกันชีวิต
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กองทุนสำรองเ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัย
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การบริหารงานด้านตลาดการเงิน การบริหารงานด้านตลาดการเงิน
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริษัทการลงทุน บริษัทการลงทุน
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการเสริมสถาบันการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการเสริมสถาบันการเงิน ซึ่งมิไ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ บริการเสริมการประกันภัยและกองทุน..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า การขาย การซื้อและการด..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายที่ดิน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายที่..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริม..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบก บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางน..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางอ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวก..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูล
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : กิจกรรมด้านฐานข้อมูล กิจกรรมด้านฐานข้อมูล
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอม..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านว..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิศวกรรมและ ทางเทคนิค การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านว..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านส..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการทางกฎหมาย บริการทางกฎหมาย
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษี บริการการบัญชี การทำบัญชีและการต..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็น การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการทางสถาปัตยกรรม บริการทางสถาปัตยกรรม
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทค..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการทางธรณีวิทยาและการสำรวจแร่ บริการทางธรณีวิทยาและการสำรวจแร่..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการโฆษณา บริการโฆษณา
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการสืบสวน สอบสวน บริการสืบสวน สอบสวน
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการทำความสะอาดอาคาร บริการทำความสะอาดอาคาร
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการถ่ายภาพ บริการถ่ายภาพ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการบรรจุภัณฑ์ บริการบรรจุภัณฑ์
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนกลาง
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่ว..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การบริหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การบริหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและการบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเว้นการประกันสังคม การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการใ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การกำหนดเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำหนดเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การให้บริการด้านต่างประเทศ การให้บริการด้านต่างประเทศ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : ฝ่ายทหาร ฝ่ายทหาร
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือน
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ)..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : สถาบันเพื่อความยุติธรรม สถาบันเพื่อความยุติธรรม
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : เรือนจำ เรือนจำ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปลอดภัยอื่นๆ หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปล..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การประกันสังคมภาคบังคับ การประกันสังคมภาคบังคับ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมป..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนเทคนิค
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนพาณิชยการ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาผู้ใหญ่
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : โรงพยาบาลเฉพาะโรค โรงพยาบาลเฉพาะโรค
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : สำนักงานทันตแพทย์ สำนักงานทันตแพทย์
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการรักษาสัตว์ บริการรักษาสัตว์
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบให้ที่พัก บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบให้ที..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให้ที่พัก บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : องค์กรทางวิชาชีพ องค์กรทางวิชาชีพ
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างปร..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : องค์กรทางศาสนา องค์กรทางศาสนา
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : องค์กรทางการเมือง องค์กรทางการเมือง
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : องค์กรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น องค์กรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดป..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การฉายภาพยนตร์ การฉายภาพยนตร์
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : บริการด้านวิทยุและโทรทัศน์ บริการด้านวิทยุและโทรทัศน์
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : การแสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ การแสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : กิจกรรมความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น กิจกรรมความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิไ..
นายเดชา พึ่งสถิตย์ : งานสำนักข่าว งานสำนักข่าว
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,

>>นายเดชา พึ่งสถิตย์


>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นางอุไรรัตน์ ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นางอุไรรัตน์ ตริยถาวรวงศ์
2.นายปรีชา ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายปรีชา ตริยถาวรวงศ์
3.นายสรรชัย ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายสรรชัย ตริยถาวรวงศ์
4.นายสันติ ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายสันติ ตริยถาวรวงศ์
5.นายเอกชัย ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายเอกชัย ตริยถาวรวงศ์
6.นายเอกพงษ์ ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายเอกพงษ์ ตริยถาวรวงศ์
7.นายเอกริน ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายเอกริน ตริยถาวรวงศ์
8.นางอุไรรัตน์ ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นางอุไรรัตน์ ตริยถาวรวงศ์
9.นายปรีชา ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายปรีชา ตริยถาวรวงศ์
10.นายสรรชัย ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายสรรชัย ตริยถาวรวงศ์
11.นายสันติ ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายสันติ ตริยถาวรวงศ์
12.นายเอกชัย ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายเอกชัย ตริยถาวรวงศ์
13.นายเอกพงษ์ ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายเอกพงษ์ ตริยถาวรวงศ์
14.นายเอกริน ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายเอกริน ตริยถาวรวงศ์
15.นางอุไรรัตน์ ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นางอุไรรัตน์ ตริยถาวรวงศ์
16.นายปรีชา ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายปรีชา ตริยถาวรวงศ์
17.นายสรรชัย ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายสรรชัย ตริยถาวรวงศ์
18.นายสันติ ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายสันติ ตริยถาวรวงศ์
19.นายเอกชัย ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายเอกชัย ตริยถาวรวงศ์
20.นายเอกพงษ์ ตริยถาวรวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายเอกพงษ์ ตริยถาวรวงศ์
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นายเดชา พึ่งสถิตย์

< go top 'นายเดชา พึ่งสถิตย์ ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นายอรรถวุฒิ ดิเรกวุฒิกุล ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายอรรถวุฒิ ดิเรกวุฒิกุล
2.นางมาลี จิระธนะวัฒน์ ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นางมาลี จิระธนะวัฒน์
3.นายชัชชัย จิระธนะวัฒน์ ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายชัชชัย จิระธนะวัฒน์
4.นายชาตรี จิระธนะวัฒน์ ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายชาตรี จิระธนะวัฒน์
5.นางสาวเรณู โตสุโขวงศ์ ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นางสาวเรณู โตสุโขวงศ์
6.นายภิญโญ เรืองชัยศิวเวท ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายภิญโญ เรืองชัยศิวเวท
7.นางสาวธนาพัชร วรามิตร ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นางสาวธนาพัชร วรามิตร
8.นางอินทิรา ปัญจะมี ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นางอินทิรา ปัญจะมี
9.นางจันทร์ฉาย กลิ่นหอม ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นางจันทร์ฉาย กลิ่นหอม
10.นางพรทิพย์ บุญประเสริฐ ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นางพรทิพย์ บุญประเสริฐ
11.นายเกียรติศักดิ์ บุญประเสริฐ ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายเกียรติศักดิ์ บุญประเสริฐ
12.นายประสาน วงศราวิทย์ ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายประสาน วงศราวิทย์
13.นายฟาง เบากี่ ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายฟาง เบากี่
14.นายรังสรรค์ ช้างกลาง ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายรังสรรค์ ช้างกลาง
15.นายสุวิท ไตรเดชาพงศ์ ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายสุวิท ไตรเดชาพงศ์
16.นายอภิชา หิรัญคช ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายอภิชา หิรัญคช
17.นางปรางค์ลักษณ์ ขุนพิทักษ์ ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นางปรางค์ลักษณ์ ขุนพิทักษ์
18.นายไพศาล ใจบริสุทธิ์ ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายไพศาล ใจบริสุทธิ์
19.นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ชื่อในหน้า นายเดชา พึ่งสถิตย์ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย
คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)