หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นายศุกรม กลางถิ่น
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นายศุกรม กลางถิ่น' category detail
Home >> List of Thai >> นายศุกรม กลางถิ่น
Thailand Company / coltd , part. , inc
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม
นายศุกรม กลางถิ่น : การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาและล่อ การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาแล..
นายศุกรม กลางถิ่น : การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงสัตว์ปีก
นายศุกรม กลางถิ่น : การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสุกร
นายศุกรม กลางถิ่น : การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง
นายศุกรม กลางถิ่น : การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงผึ้ง
นายศุกรม กลางถิ่น : การเลี้ยงจระเข้ การเลี้ยงจระเข้
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำฟาร์มงู การทำฟาร์มงู
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำฟาร์มสุนัขและแมว การทำฟาร์มสุนัขและแมว
นายศุกรม กลางถิ่น : การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นายศุกรม กลางถิ่น : การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ (แบบผสม) การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ ..
นายศุกรม กลางถิ่น : การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
นายศุกรม กลางถิ่น : บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นการรักษาสัตว์ บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงส..
นายศุกรม กลางถิ่น : บริการทางการเกษตร บริการทางการเกษตร
นายศุกรม กลางถิ่น : การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยา..
นายศุกรม กลางถิ่น : การป่าไม้ การป่าไม้
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำไม้ การทำไม้
นายศุกรม กลางถิ่น : การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำฟาร์มเลี้ยงปลา การทำฟาร์มเลี้ยงปลา
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำฟาร์มเลี้ยงหอย การทำฟาร์มเลี้ยงหอย
นายศุกรม กลางถิ่น : การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
นายศุกรม กลางถิ่น : การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท..
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและกา..
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป..
นายศุกรม กลางถิ่น : การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตแก๊สธรรมชาติ การผลิตแก๊สธรรมชาติ
นายศุกรม กลางถิ่น : การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส..
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำเหมืองแร่เหล็ก การทำเหมืองแร่เหล็ก
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ดีบุก
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำเหมืองหิน การทำเหมืองหิน
นายศุกรม กลางถิ่น : การขุดกรวดและทราย การขุดกรวดและทราย
นายศุกรม กลางถิ่น : การขุดดินเหนียว การขุดดินเหนียว
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์แ..
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำเหมืองเกลือ การทำเหมืองเกลือ
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ..
นายศุกรม กลางถิ่น : การฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์
นายศุกรม กลางถิ่น : การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
นายศุกรม กลางถิ่น : การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง
นายศุกรม กลางถิ่น : การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
นายศุกรม กลางถิ่น : การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป)..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตน้ำปลา การผลิตน้ำปลา
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตอาหารที่หมักจากปลา การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผ..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตแยม การผลิตแยม
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
นายศุกรม กลางถิ่น : การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผ..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสั..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตมาร์การีน การผลิตมาร์การีน
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นายศุกรม กลางถิ่น : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นายศุกรม กลางถิ่น : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นายศุกรม กลางถิ่น : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นายศุกรม กลางถิ่น : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นายศุกรม กลางถิ่น : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นายศุกรม กลางถิ่น : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นายศุกรม กลางถิ่น : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟ
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตใบชา การผลิตใบชา
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตน้ำแข็ง การผลิตน้ำแข็ง
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่อง..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตซุป การผลิตซุป
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งม..
นายศุกรม กลางถิ่น : การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การ..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์)
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าว..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮ..
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
นายศุกรม กลางถิ่น : การบ่มและอบใบยาสูบ การบ่มและอบใบยาสูบ
นายศุกรม กลางถิ่น : การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
นายศุกรม กลางถิ่น : การเตรียมเส้นใย การเตรียมเส้นใย
นายศุกรม กลางถิ่น : การปั่น การปั่น
นายศุกรม กลางถิ่น : การทอ การทอ
นายศุกรม กลางถิ่น : การแต่งสำเร็จสิ่งทอ การแต่งสำเร็จสิ่งทอ
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอินเตอร์เศรษฐกิจกรุ๊ป

>>นายศุกรม กลางถิ่น

นายศุกรม กลางถิ่น ที่อยู่ จังหวัดพัทลุง

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นายพนัส วิชัยดิษฐ์ ชื่อใกล้เีคียง นายพนัส วิชัยดิษฐ์
2.นายจิรศักดิ์ แสงศรี ชื่อใกล้เีคียง นายจิรศักดิ์ แสงศรี
3.นายแสงเทียน แสงทอง ชื่อใกล้เีคียง นายแสงเทียน แสงทอง
4.นางจรัสศรี ล่วนเส้ง ชื่อใกล้เีคียง นางจรัสศรี ล่วนเส้ง
5.นางณิชาพัชร์ จิตร์พราหมณี ชื่อใกล้เีคียง นางณิชาพัชร์ จิตร์พราหมณี
6.นางภัทราวดี ชำนาญระเบียบกิจ ชื่อใกล้เีคียง นางภัทราวดี ชำนาญระเบียบกิจ
7.นายเอกศิลป์ ชำนาญระเบียบกิจ ชื่อใกล้เีคียง นายเอกศิลป์ ชำนาญระเบียบกิจ
8.นางวไลพรรณ เฉียดสระน้อย ชื่อใกล้เีคียง นางวไลพรรณ เฉียดสระน้อย
9.นางสาวเจษฎาพร สวัสดิสาร ชื่อใกล้เีคียง นางสาวเจษฎาพร สวัสดิสาร
10.นางสาวอภิสมัย สวัสดิสาร ชื่อใกล้เีคียง นางสาวอภิสมัย สวัสดิสาร
11.นางสุจิตรา สวัสดิสาร ชื่อใกล้เีคียง นางสุจิตรา สวัสดิสาร
12.นายจักรกฤษณ์ สวัสดิสาร ชื่อใกล้เีคียง นายจักรกฤษณ์ สวัสดิสาร
13.นายสิทธิโชค สวัสดิสาร ชื่อใกล้เีคียง นายสิทธิโชค สวัสดิสาร
14.นางสาวพรทิพย์ สุวพันธ์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวพรทิพย์ สุวพันธ์
15.นางเสาวนีย์ ลีละวัฒนพันธ์ ชื่อใกล้เีคียง นางเสาวนีย์ ลีละวัฒนพันธ์
16.นายพงศ์ศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ์ ชื่อใกล้เีคียง นายพงศ์ศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ์
17.นางอารี พนาลี ชื่อใกล้เีคียง นางอารี พนาลี
18.นายธีรศักดิ์ พนาลี ชื่อใกล้เีคียง นายธีรศักดิ์ พนาลี
19.นายทวี รอบคอบ ชื่อใกล้เีคียง นายทวี รอบคอบ
20.นายพานิชย์ ญาติมาก ชื่อใกล้เีคียง นายพานิชย์ ญาติมาก
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นายศุกรม กลางถิ่น

< go top 'นายศุกรม กลางถิ่น ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก

ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
2. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
3. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
4. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
5. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
6. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
7. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
8. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
9. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
10. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
11. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
12. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
13. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
14. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
15. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
16. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
17. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
18. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
19. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
20. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
21. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
22. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
23. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
24. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
25. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
26. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
27. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
28. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
29. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
30. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
31. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
32. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
33. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
34. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
35. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
36. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
37. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
38. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
39. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
40. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
41. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
42. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
43. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
44. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
45. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น
46. ชื่อในหน้า นายศุกรม กลางถิ่น

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก) | Free Wallpaper Theme Nokia | Free Company Co Ltd | เพลง นักร้อง | product price | business company directory | india Ltd
รับจำนอง - ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ | ขายฝากคอนโด | สินเชื่อที่ดิน | จำนองทาว์นเฮ้าส์ | จำนอง - ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ดอกเบี้ยต่ำ