หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นายสมสันต์ แก้วอาจ
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นายสมสันต์ แก้วอาจ' category detail
Home >> List of Thai >> นายสมสันต์ แก้วอาจ
Thailand Company / coltd , part. , inc

นายสมสันต์ แก้วอาจ : การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ ซึ่..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำสวนผัก สวนแตง การทำสวนผัก สวนแตง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำสวนไม้ดอก ไม้ประดับ การทำสวนไม้ดอก ไม้ประดับ
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การปลูกพืชสวนและเพาะพันธุ์พืชพิเศษอื่นๆ การปลูกพืชสวนและเพาะพันธุ์พืชพิเ..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำสวนผลไม้ การทำสวนผลไม้
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำสวนผลไม้เปลือกแข็ง (นัต) การทำสวนผลไม้เปลือกแข็ง (นัต)
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การปลูกชา กาแฟ การปลูกชา กาแฟ
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ การปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาและล่อ การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาแล..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงสัตว์ปีก
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสุกร
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงผึ้ง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การเลี้ยงจระเข้ การเลี้ยงจระเข้
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำฟาร์มงู การทำฟาร์มงู
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำฟาร์มสุนัขและแมว การทำฟาร์มสุนัขและแมว
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ (แบบผสม) การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ ..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
นายสมสันต์ แก้วอาจ : บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นการรักษาสัตว์ บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงส..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : บริการทางการเกษตร บริการทางการเกษตร
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยา..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การป่าไม้ การป่าไม้
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำไม้ การทำไม้
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำฟาร์มเลี้ยงปลา การทำฟาร์มเลี้ยงปลา
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำฟาร์มเลี้ยงหอย การทำฟาร์มเลี้ยงหอย
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและกา..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตแก๊สธรรมชาติ การผลิตแก๊สธรรมชาติ
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำเหมืองแร่เหล็ก การทำเหมืองแร่เหล็ก
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ดีบุก
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำเหมืองหิน การทำเหมืองหิน
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การขุดกรวดและทราย การขุดกรวดและทราย
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การขุดดินเหนียว การขุดดินเหนียว
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์แ..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำเหมืองเกลือ การทำเหมืองเกลือ
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป)..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตน้ำปลา การผลิตน้ำปลา
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตอาหารที่หมักจากปลา การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผ..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตแยม การผลิตแยม
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผ..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสั..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตมาร์การีน การผลิตมาร์การีน
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นายสมสันต์ แก้วอาจ : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นายสมสันต์ แก้วอาจ : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นายสมสันต์ แก้วอาจ : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นายสมสันต์ แก้วอาจ : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นายสมสันต์ แก้วอาจ : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นายสมสันต์ แก้วอาจ : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟ
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตใบชา การผลิตใบชา
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตน้ำแข็ง การผลิตน้ำแข็ง
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่อง..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตซุป การผลิตซุป
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งม..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การ..
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์)
นายสมสันต์ แก้วอาจ : การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าว..
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีลาภอินเตอร์กรุ๊ป

>>นายสมสันต์ แก้วอาจ

นายสมสันต์ แก้วอาจ ที่อยู่ หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ธุรกิจมีสำ

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นายโกศล ช่ำชอง ชื่อใกล้เีคียง นายโกศล ช่ำชอง
2.นายอุทัย เวียงนนท์ ชื่อใกล้เีคียง นายอุทัย เวียงนนท์
3.นางสาวจุไรรัตน์ ด่านศักดิ์ชัย ชื่อใกล้เีคียง นางสาวจุไรรัตน์ ด่านศักดิ์ชัย
4.นายบุญส่ง ด่านศักดิ์ชัย ชื่อใกล้เีคียง นายบุญส่ง ด่านศักดิ์ชัย
5.นางสาวรุ่งรวี เชิดตระกูลเกียรติ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวรุ่งรวี เชิดตระกูลเกียรติ
6.นางหนูพัฒน์ เชิดตระกูลเกียรติ ชื่อใกล้เีคียง นางหนูพัฒน์ เชิดตระกูลเกียรติ
7.นายดนัย เชิดตระกูลเกียรติ ชื่อใกล้เีคียง นายดนัย เชิดตระกูลเกียรติ
8.นางวิมล เพียงพาน ชื่อใกล้เีคียง นางวิมล เพียงพาน
9.นายสัมฤทธิ์ ชมชื่น ชื่อใกล้เีคียง นายสัมฤทธิ์ ชมชื่น
10.นางสุภาพร สุยอย ชื่อใกล้เีคียง นางสุภาพร สุยอย
11.นายสุระพล สุขพูล ชื่อใกล้เีคียง นายสุระพล สุขพูล
12.นางปรีดา อัศวภูมิ ชื่อใกล้เีคียง นางปรีดา อัศวภูมิ
13.นางสาวสงัด สีทำมา ชื่อใกล้เีคียง นางสาวสงัด สีทำมา
14.นายอัครเดช อัศวภูมิ ชื่อใกล้เีคียง นายอัครเดช อัศวภูมิ
15.นางแสงระพี ศิริพล ชื่อใกล้เีคียง นางแสงระพี ศิริพล
16.นายไกรพิทักษ์ ศิริพล ชื่อใกล้เีคียง นายไกรพิทักษ์ ศิริพล
17.นายเสาร์ ศิริพล ชื่อใกล้เีคียง นายเสาร์ ศิริพล
18.นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์
19.นายเจษฎากรณ์ สัจจภิรมย์ ชื่อใกล้เีคียง นายเจษฎากรณ์ สัจจภิรมย์
20.นางจรัส บุษยานุรักษ์ ชื่อใกล้เีคียง นางจรัส บุษยานุรักษ์
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นายสมสันต์ แก้วอาจ

< go top 'นายสมสันต์ แก้วอาจ ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นางพรทิพย์ เลิศไชยพานนท์ ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นางพรทิพย์ เลิศไชยพานนท์
2.นายไพฑูรย์ คล้ายสินธุ์ ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นายไพฑูรย์ คล้ายสินธุ์
3.นายอุดม เลิศไชยพานนท์ ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นายอุดม เลิศไชยพานนท์
4.นางหนูจันทร์ แซ่อึ้ง ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นางหนูจันทร์ แซ่อึ้ง
5.นายกิมเพียว แซ่อึ้ง ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นายกิมเพียว แซ่อึ้ง
6.นางสาวโกวันยิตกอร์ กุกเรยา ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นางสาวโกวันยิตกอร์ กุกเรยา
7.นางสาววิจิตรา สันธิศิริ ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นางสาววิจิตรา สันธิศิริ
8.นายฮาร์มินเดอร์ ปาลซิงห์ ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นายฮาร์มินเดอร์ ปาลซิงห์
9.นางวันทนีย์ พลกนิษฐ ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นางวันทนีย์ พลกนิษฐ
10.นายพนมพร พลกนิษฐ ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นายพนมพร พลกนิษฐ
11.นางวันเพ็ญ หาญไชยพิบูลย์กุล ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นางวันเพ็ญ หาญไชยพิบูลย์กุล
12.นายเดชา อรรถคำภีวงศ์ ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นายเดชา อรรถคำภีวงศ์
13.นางสาวเภาพิลาศ เหรียญทอง ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นางสาวเภาพิลาศ เหรียญทอง
14.นายศราวุธ ทองเรืองกุล ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นายศราวุธ ทองเรืองกุล
15.นางสาวณัฎฐา กลิ่นวิทยา ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นางสาวณัฎฐา กลิ่นวิทยา
16.นายรังสฤษดิ์ นิรันดร์กานต์ ชื่อในหน้า นายสมสันต์ แก้วอาจ นายรังสฤษดิ์ นิรันดร์กานต์
แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)