หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นางไอลดา เฮงยิ่ง
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นางไอลดา เฮงยิ่ง' category detail
Home >> List of Thai >> นางไอลดา เฮงยิ่ง
Thailand Company / coltd , part. , inc

นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นางไอลดา เฮงยิ่ง : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นางไอลดา เฮงยิ่ง : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นางไอลดา เฮงยิ่ง : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นางไอลดา เฮงยิ่ง : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นางไอลดา เฮงยิ่ง : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นางไอลดา เฮงยิ่ง : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟ
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตใบชา การผลิตใบชา
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตน้ำแข็ง การผลิตน้ำแข็ง
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่อง..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตซุป การผลิตซุป
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งม..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์)
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าว..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การบ่มและอบใบยาสูบ การบ่มและอบใบยาสูบ
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การเตรียมเส้นใย การเตรียมเส้นใย
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การปั่น การปั่น
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การทอ การทอ
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การแต่งสำเร็จสิ่งทอ การแต่งสำเร็จสิ่งทอ
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเคร..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตพรมและเครื่องปูลาด การผลิตพรมและเครื่องปูลาด
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาข่ายแหและอวน การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือก..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติงและโครเชต์ การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องแต่งกาย
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งก..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจาก ขนสัตว์ การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทกระเป๋า การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทก..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์ การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียมอื่นๆ ยกเว้น การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนัง..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้ การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ การผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วย..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การเลื่อยไม้และไสไม้ การเลื่อยไม้และไสไม้
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตแผ่นไม้บาง แผ่นไม้อัด ไม้ประสาน แผ่นชิ้นไม้อัด การผลิตแผ่นไม้บาง แผ่นไม้อัด ไม้..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร การผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อส..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตภาชนะไม้ การผลิตภาชนะไม้
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากไม้และไม้ก๊อก การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากไ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุถักสาน การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุถัก..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเยื่อกระดาษ การผลิตเยื่อกระดาษ
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งด้วยเครื่องจักร การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งด้วยเค..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตกระดาษด้วยมือ การผลิตกระดาษด้วยมือ
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตกระดาษลูกฟูกและภาชนะบรรจุที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตกระดาษลูกฟูกและภาชนะบรรจุ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากกระดาษ การผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากกระดาษ
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษอื่นๆ ซ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การพิมพ์โฆษณาหนังสือ โบรชัวร์ หนังสือที่เกี่ยวกับดนตรี และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ การพิมพ์โฆษณาหนังสือ โบรชัวร์ หน..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การพิมพ์โฆษณาสื่อบันทึก (Recorded Media) การพิมพ์โฆษณาสื่อบันทึก (Recorde..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ การพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การพิมพ์ (Printing) การพิมพ์ (Printing)
นางไอลดา เฮงยิ่ง : กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตเม็ดพลาสติก
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตยางสังเคราะห์ การผลิตยางสังเคราะห์
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตยาปราบศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์เคมีทางเกษตรอื่น ๆ การผลิตยาปราบศัตรูพืช และผลิตภัณ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา สารเคลือบต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ และ การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา สารเคลื..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตหมึกพิมพ์ การผลิตหมึกพิมพ์
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและ การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคม..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตสบู่ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรักษาความสะอาด การผลิตสบู่ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องหอมอื่น ๆ การผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเค..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตวัตถุระเบิด การผลิตวัตถุระเบิด
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตกาวและเจลาติน การผลิตกาวและเจลาติน
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเกี่ยวกับการถ่ายรูป การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเกี่ยวกับการ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตสื่อบันทึก การผลิตสื่อบันทึก
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตหมึกและผงหมึก การผลิตหมึกและผงหมึก
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิ..
นางไอลดา เฮงยิ่ง : การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ การผลิตเส้นใยประดิษฐ์
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทโมเดลลิ่ง

>>นางไอลดา เฮงยิ่ง

นางไอลดา เฮงยิ่ง ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นางพรหมนุช ทิพยางค์ ชื่อใกล้เีคียง นางพรหมนุช ทิพยางค์
2.นายไพโรจน์ ทิพยางค์ ชื่อใกล้เีคียง นายไพโรจน์ ทิพยางค์
3.นายเกรียงไกร มาปรีดา ชื่อใกล้เีคียง นายเกรียงไกร มาปรีดา
4.นายเอ๋ โค้วเฮงฮั้ว ชื่อใกล้เีคียง นายเอ๋ โค้วเฮงฮั้ว
5.นางสาวบุญลักษณ์ ตันตระกูล ชื่อใกล้เีคียง นางสาวบุญลักษณ์ ตันตระกูล
6.นายสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม ชื่อใกล้เีคียง นายสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
7.นางสาวณัฎฐา ณะฤทธิ์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวณัฎฐา ณะฤทธิ์
8.นางสาวอรุณวรรณ หร่ายมณี ชื่อใกล้เีคียง นางสาวอรุณวรรณ หร่ายมณี
9.นางสาวภัทร รังษีสุทธิพร ชื่อใกล้เีคียง นางสาวภัทร รังษีสุทธิพร
10.นายธนา รังษีสุทธิพร ชื่อใกล้เีคียง นายธนา รังษีสุทธิพร
11.นางวิไลลักษณ์ ปานสันเทียะ ชื่อใกล้เีคียง นางวิไลลักษณ์ ปานสันเทียะ
12.นายอาจณรงค์ ปานสันเทียะ ชื่อใกล้เีคียง นายอาจณรงค์ ปานสันเทียะ
13.นายฉัตรชัย เหมอมรรัตน์ ชื่อใกล้เีคียง นายฉัตรชัย เหมอมรรัตน์
14.นายสุรสิทธิ์ นามแก้ว ชื่อใกล้เีคียง นายสุรสิทธิ์ นามแก้ว
15.นางสาวพรรณยุพา เพชรล้อม ชื่อใกล้เีคียง นางสาวพรรณยุพา เพชรล้อม
16.นายทองอยู่ แสงเครือสุข ชื่อใกล้เีคียง นายทองอยู่ แสงเครือสุข
17.นางสาวนาตยา เลิศสุวรรณศรี ชื่อใกล้เีคียง นางสาวนาตยา เลิศสุวรรณศรี
18.นายธนบูรณ์ ภู่ด้วง ชื่อใกล้เีคียง นายธนบูรณ์ ภู่ด้วง
19.นายอำนวย อัชชะพฤกษ์ ชื่อใกล้เีคียง นายอำนวย อัชชะพฤกษ์
20.นางกุลธิดา ใจบุญ ชื่อใกล้เีคียง นางกุลธิดา ใจบุญ
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นางไอลดา เฮงยิ่ง

< go top 'นางไอลดา เฮงยิ่ง ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
2. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
3. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
4. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
5. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
6. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
7. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
8. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
9. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
10. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
11. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
12. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
13. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
14. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
15. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
16. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
17. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
18. ชื่อในหน้า นางไอลดา เฮงยิ่ง
คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)