หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นายลำมาศ อิศพินธุ
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นายลำมาศ อิศพินธุ' category detail
Home >> List of Thai >> นายลำมาศ อิศพินธุ
Thailand Company / coltd , part. , inc

นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำไม้ การทำไม้
นายลำมาศ อิศพินธุ : การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำฟาร์มเลี้ยงปลา การทำฟาร์มเลี้ยงปลา
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำฟาร์มเลี้ยงหอย การทำฟาร์มเลี้ยงหอย
นายลำมาศ อิศพินธุ : การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและกา..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตแก๊สธรรมชาติ การผลิตแก๊สธรรมชาติ
นายลำมาศ อิศพินธุ : การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำเหมืองแร่เหล็ก การทำเหมืองแร่เหล็ก
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ดีบุก
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำเหมืองหิน การทำเหมืองหิน
นายลำมาศ อิศพินธุ : การขุดกรวดและทราย การขุดกรวดและทราย
นายลำมาศ อิศพินธุ : การขุดดินเหนียว การขุดดินเหนียว
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์แ..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำเหมืองเกลือ การทำเหมืองเกลือ
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์
นายลำมาศ อิศพินธุ : การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
นายลำมาศ อิศพินธุ : การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป)..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตน้ำปลา การผลิตน้ำปลา
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตอาหารที่หมักจากปลา การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผ..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตแยม การผลิตแยม
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผ..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสั..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตมาร์การีน การผลิตมาร์การีน
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นายลำมาศ อิศพินธุ : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นายลำมาศ อิศพินธุ : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นายลำมาศ อิศพินธุ : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นายลำมาศ อิศพินธุ : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นายลำมาศ อิศพินธุ : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นายลำมาศ อิศพินธุ : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นายลำมาศ อิศพินธุ : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟ
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตใบชา การผลิตใบชา
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตน้ำแข็ง การผลิตน้ำแข็ง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่อง..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตซุป การผลิตซุป
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งม..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การ..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์)
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าว..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮ..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
นายลำมาศ อิศพินธุ : การบ่มและอบใบยาสูบ การบ่มและอบใบยาสูบ
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
นายลำมาศ อิศพินธุ : การเตรียมเส้นใย การเตรียมเส้นใย
นายลำมาศ อิศพินธุ : การปั่น การปั่น
นายลำมาศ อิศพินธุ : การทอ การทอ
นายลำมาศ อิศพินธุ : การแต่งสำเร็จสิ่งทอ การแต่งสำเร็จสิ่งทอ
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเคร..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตพรมและเครื่องปูลาด การผลิตพรมและเครื่องปูลาด
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาข่ายแหและอวน การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือก..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติงและโครเชต์ การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการ..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องแต่งกาย
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งก..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจาก ขนสัตว์ การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทกระเป๋า การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทก..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์ การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียมอื่นๆ ยกเว้น การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนัง..
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้ การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้
นายลำมาศ อิศพินธุ : การผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ การผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วย..
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,

>>นายลำมาศ อิศพินธุ


>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นายชาญศักดิ์ พฤกษ์ไพบูลย์ ชื่อใกล้เีคียง นายชาญศักดิ์ พฤกษ์ไพบูลย์
2.นายเตี้ยงซ้ง แซ่เบ๊ ชื่อใกล้เีคียง นายเตี้ยงซ้ง แซ่เบ๊
3.นายมกสือ แซ่ฉั่ว ชื่อใกล้เีคียง นายมกสือ แซ่ฉั่ว
4.นายฉั่น เยาเหลือง ชื่อใกล้เีคียง นายฉั่น เยาเหลือง
5.นายช่งไฮ้ แซ่จัง ชื่อใกล้เีคียง นายช่งไฮ้ แซ่จัง
6.นายซูซูมู นัทซูย่า ชื่อใกล้เีคียง นายซูซูมู นัทซูย่า
7.นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์วรวิทย์ ชื่อใกล้เีคียง นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์วรวิทย์
8.นายอิ้วชิน แซ่ตั้ง ชื่อใกล้เีคียง นายอิ้วชิน แซ่ตั้ง
9.นายเฉลิมศักดิ์ อินสว่าง ชื่อใกล้เีคียง นายเฉลิมศักดิ์ อินสว่าง
10.นายชัญโญ เพ็ญชาติ ชื่อใกล้เีคียง นายชัญโญ เพ็ญชาติ
11.นายธงชัย ลาวัลย์ศิริ ชื่อใกล้เีคียง นายธงชัย ลาวัลย์ศิริ
12.นายสุกิจ วรสุขา ชื่อใกล้เีคียง นายสุกิจ วรสุขา
13.นาวาเอกชาโณ เพ็ญชาติ ชื่อใกล้เีคียง นาวาเอกชาโณ เพ็ญชาติ
14.นายกำตี แซ่เบ๊ ชื่อใกล้เีคียง นายกำตี แซ่เบ๊
15.นายเจียะกิง แซ่เบ๊ ชื่อใกล้เีคียง นายเจียะกิง แซ่เบ๊
16.นายบุญทรง โชคดีอนันต์ ชื่อใกล้เีคียง นายบุญทรง โชคดีอนันต์
17.นายประวิทย์ โอรสานนท์ ชื่อใกล้เีคียง นายประวิทย์ โอรสานนท์
18.นายเม่งเจียะ แซ่เตียว ชื่อใกล้เีคียง นายเม่งเจียะ แซ่เตียว
19.นายวิชัย โรจนกี ชื่อใกล้เีคียง นายวิชัย โรจนกี
20.นายเสนีย์ อาชาไกรสร ชื่อใกล้เีคียง นายเสนีย์ อาชาไกรสร
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นายลำมาศ อิศพินธุ

< go top 'นายลำมาศ อิศพินธุ ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นายตรัน ง็อค ต่าย ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นายตรัน ง็อค ต่าย
2.นายบุญชู แซ่อึ้ง ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นายบุญชู แซ่อึ้ง
3.นายไพบูลย์ จิโรจน์กุล ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นายไพบูลย์ จิโรจน์กุล
4.นางสาววิมลวรรณ น้อยนาช ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นางสาววิมลวรรณ น้อยนาช
5.นายบุญช่วย กิจจรูญ ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นายบุญช่วย กิจจรูญ
6.นางลัดดาวัลย์ ราร่องคำ ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นางลัดดาวัลย์ ราร่องคำ
7.นางสาวสมพร ธงอาษา ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นางสาวสมพร ธงอาษา
8.นายสมศักดิ์ ราร่องคำ ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นายสมศักดิ์ ราร่องคำ
9.นางสาวสุจารี เมฆทวีกูล ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นางสาวสุจารี เมฆทวีกูล
10.นายมาโนช แย้มจำรัส ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นายมาโนช แย้มจำรัส
11.นายพัฒนศักดิ์ เพ็ชรภักดี ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นายพัฒนศักดิ์ เพ็ชรภักดี
12.นางกิฎิวัฒน์ ไชยหาญ ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นางกิฎิวัฒน์ ไชยหาญ
13.นางบานชื่น เพชรสุริยา ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นางบานชื่น เพชรสุริยา
14.นายเอกพล ชาลี ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นายเอกพล ชาลี
15.นางวันเพ็ญ เหล่าสันติสุข ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นางวันเพ็ญ เหล่าสันติสุข
16.นายวินัย เหล่าสันติสุข ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นายวินัย เหล่าสันติสุข
17.นางธนพร คำอ้าย ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นางธนพร คำอ้าย
18.นางสาวพธูนุช สีเมือง ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นางสาวพธูนุช สีเมือง
19.นางสาวรัชนี สีเมือง ชื่อในหน้า นายลำมาศ อิศพินธุ นางสาวรัชนี สีเมือง
คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)