หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นายพรชัย สหพงศ์
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด



  'นายพรชัย สหพงศ์' category detail
Home >> List of Thai >> นายพรชัย สหพงศ์
Thailand Company / coltd , part. , inc

นายพรชัย สหพงศ์ : บริการรายการโทรทัศน์ทางสายเคเบิล บริการรายการโทรทัศน์ทางสายเคเบิล..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการถ่ายทอดสัญญาณทางดาวเทียม (โทรคมนาคมดาวเทียม) บริการถ่ายทอดสัญญาณทางดาวเทียม (..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต บริการระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต..
นายพรชัย สหพงศ์ : ธนาคารกลาง (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ธนาคารกลาง (ธนาคารแห่งประเทศไทย)..
นายพรชัย สหพงศ์ : ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
นายพรชัย สหพงศ์ : ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน
นายพรชัย สหพงศ์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเ..
นายพรชัย สหพงศ์ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
นายพรชัย สหพงศ์ : สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร
นายพรชัย สหพงศ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์
นายพรชัย สหพงศ์ : การบริการด้านการเงินเพื่อการเช่าสินทรัพย์ การบริการด้านการเงินเพื่อการเช่า..
นายพรชัย สหพงศ์ : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเท..
นายพรชัย สหพงศ์ : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
นายพรชัย สหพงศ์ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่..
นายพรชัย สหพงศ์ : โรงรับจำนำ โรงรับจำนำ
นายพรชัย สหพงศ์ : สถาบันการเงินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สถาบันการเงินซึ่งมิได้จัดประเภทไ..
นายพรชัย สหพงศ์ : ตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได..
นายพรชัย สหพงศ์ : การประกันชีวิต การประกันชีวิต
นายพรชัย สหพงศ์ : กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กองทุนสำรองเ..
นายพรชัย สหพงศ์ : การประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัย
นายพรชัย สหพงศ์ : การบริหารงานด้านตลาดการเงิน การบริหารงานด้านตลาดการเงิน
นายพรชัย สหพงศ์ : บริษัทการลงทุน บริษัทการลงทุน
นายพรชัย สหพงศ์ : ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
นายพรชัย สหพงศ์ : นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพ..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการเสริมสถาบันการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการเสริมสถาบันการเงิน ซึ่งมิไ..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ บริการเสริมการประกันภัยและกองทุน..
นายพรชัย สหพงศ์ : การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า การขาย การซื้อและการด..
นายพรชัย สหพงศ์ : การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายที่ดิน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายที่..
นายพรชัย สหพงศ์ : ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริม..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบก บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบ..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางน..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางอ..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นายพรชัย สหพงศ์ : การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์..
นายพรชัย สหพงศ์ : การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวก..
นายพรชัย สหพงศ์ : การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูล
นายพรชัย สหพงศ์ : กิจกรรมด้านฐานข้อมูล กิจกรรมด้านฐานข้อมูล
นายพรชัย สหพงศ์ : กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอม..
นายพรชัย สหพงศ์ : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านว..
นายพรชัย สหพงศ์ : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิศวกรรมและ ทางเทคนิค การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านว..
นายพรชัย สหพงศ์ : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านส..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการทางกฎหมาย บริการทางกฎหมาย
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษี บริการการบัญชี การทำบัญชีและการต..
นายพรชัย สหพงศ์ : การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็น การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการทางสถาปัตยกรรม บริการทางสถาปัตยกรรม
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทค..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการทางธรณีวิทยาและการสำรวจแร่ บริการทางธรณีวิทยาและการสำรวจแร่..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการโฆษณา บริการโฆษณา
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการสืบสวน สอบสวน บริการสืบสวน สอบสวน
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการทำความสะอาดอาคาร บริการทำความสะอาดอาคาร
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการถ่ายภาพ บริการถ่ายภาพ
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการบรรจุภัณฑ์ บริการบรรจุภัณฑ์
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้..
นายพรชัย สหพงศ์ : การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนกลาง
นายพรชัย สหพงศ์ : การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่ว..
นายพรชัย สหพงศ์ : การบริหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การบริหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล..
นายพรชัย สหพงศ์ : การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและการบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเว้นการประกันสังคม การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการใ..
นายพรชัย สหพงศ์ : การกำหนดเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำหนดเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อ..
นายพรชัย สหพงศ์ : กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภ..
นายพรชัย สหพงศ์ : การให้บริการด้านต่างประเทศ การให้บริการด้านต่างประเทศ
นายพรชัย สหพงศ์ : ฝ่ายทหาร ฝ่ายทหาร
นายพรชัย สหพงศ์ : ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือน
นายพรชัย สหพงศ์ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ)..
นายพรชัย สหพงศ์ : สถาบันเพื่อความยุติธรรม สถาบันเพื่อความยุติธรรม
นายพรชัย สหพงศ์ : เรือนจำ เรือนจำ
นายพรชัย สหพงศ์ : หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปลอดภัยอื่นๆ หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปล..
นายพรชัย สหพงศ์ : การประกันสังคมภาคบังคับ การประกันสังคมภาคบังคับ
นายพรชัย สหพงศ์ : โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมป..
นายพรชัย สหพงศ์ : โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา
นายพรชัย สหพงศ์ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ
นายพรชัย สหพงศ์ : การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
นายพรชัย สหพงศ์ : โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนเทคนิค
นายพรชัย สหพงศ์ : โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนพาณิชยการ
นายพรชัย สหพงศ์ : โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ
นายพรชัย สหพงศ์ : วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ
นายพรชัย สหพงศ์ : มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่..
นายพรชัย สหพงศ์ : การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาผู้ใหญ่
นายพรชัย สหพงศ์ : การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ
นายพรชัย สหพงศ์ : สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นายพรชัย สหพงศ์ : โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป
นายพรชัย สหพงศ์ : โรงพยาบาลเฉพาะโรค โรงพยาบาลเฉพาะโรค
นายพรชัย สหพงศ์ : สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม
นายพรชัย สหพงศ์ : สำนักงานทันตแพทย์ สำนักงานทันตแพทย์
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการรักษาสัตว์ บริการรักษาสัตว์
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบให้ที่พัก บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบให้ที..
นายพรชัย สหพงศ์ : บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให้ที่พัก บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให..
นายพรชัย สหพงศ์ : องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง
นายพรชัย สหพงศ์ : องค์กรทางวิชาชีพ องค์กรทางวิชาชีพ
นายพรชัย สหพงศ์ : สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างปร..
นายพรชัย สหพงศ์ : สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ..
นายพรชัย สหพงศ์ : สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน
นายพรชัย สหพงศ์ : องค์กรทางศาสนา องค์กรทางศาสนา
นายพรชัย สหพงศ์ : องค์กรทางการเมือง องค์กรทางการเมือง
  >> ดูทั้งหมด



ซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,

>>นายพรชัย สหพงศ์


>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่




co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นางสาวจันทรา ริมสันเทียะ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวจันทรา ริมสันเทียะ
2.นายจอร์จส์ ลองลัวส์ ชื่อใกล้เีคียง นายจอร์จส์ ลองลัวส์
3.นายฟิลิปเป้ เมอริช เชอเฟอริออง ชื่อใกล้เีคียง นายฟิลิปเป้ เมอริช เชอเฟอริออง
4.นายอเลน เซอร์จ ชินานิออง ชื่อใกล้เีคียง นายอเลน เซอร์จ ชินานิออง
5.นางสาวสิริเพ็ญ เพิ่มพูนสิริกุล ชื่อใกล้เีคียง นางสาวสิริเพ็ญ เพิ่มพูนสิริกุล
6.นางกฤษณานุช กิติสิน ชื่อใกล้เีคียง นางกฤษณานุช กิติสิน
7.นางกิติมา จันทรากุล ชื่อใกล้เีคียง นางกิติมา จันทรากุล
8.นายกฤษดา ปัจฉิมสวัสดิ์ ชื่อใกล้เีคียง นายกฤษดา ปัจฉิมสวัสดิ์
9.นายกิตติกร ปัจฉิมสวัสดิ์ ชื่อใกล้เีคียง นายกิตติกร ปัจฉิมสวัสดิ์
10.นายชรินทร์ชัย จันทรากุล ชื่อใกล้เีคียง นายชรินทร์ชัย จันทรากุล
11.นายภาสกร กิติสิน ชื่อใกล้เีคียง นายภาสกร กิติสิน
12.นางมาติกา ลีลาพิศิษฐ์ศักดิ์ ชื่อใกล้เีคียง นางมาติกา ลีลาพิศิษฐ์ศักดิ์
13.นายนิพนธ์ นิรันดร์วิชย ชื่อใกล้เีคียง นายนิพนธ์ นิรันดร์วิชย
14.นายสิทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ ชื่อใกล้เีคียง นายสิทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์
15.นางอนุเรณู มารศรี ชื่อใกล้เีคียง นางอนุเรณู มารศรี
16.นายทัศไนย เขื่อนทา ชื่อใกล้เีคียง นายทัศไนย เขื่อนทา
17.นางสาวรัชดา แสงทองล้วน ชื่อใกล้เีคียง นางสาวรัชดา แสงทองล้วน
18.นายพงศ์ศักดิ์ ซิมประเสริฐ ชื่อใกล้เีคียง นายพงศ์ศักดิ์ ซิมประเสริฐ
19.นางสาวสมนึก ยอดนิล ชื่อใกล้เีคียง นางสาวสมนึก ยอดนิล
20.นางสาวสุวิมล สมพรจินตนา ชื่อใกล้เีคียง นางสาวสุวิมล สมพรจินตนา
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นายพรชัย สหพงศ์

< go top 'นายพรชัย สหพงศ์ ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นายพนัส พยัคฆพงษ์ ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายพนัส พยัคฆพงษ์
2.นายพิพัฒน์ ศิริโชติ ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายพิพัฒน์ ศิริโชติ
3.นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
4.นายสมพงษ์ อาภาศิลป์ ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายสมพงษ์ อาภาศิลป์
5.นายสำองค์ คุนผลิน ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายสำองค์ คุนผลิน
6.นายเชาวลิต ศัตรวาหา ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายเชาวลิต ศัตรวาหา
7.นายพีระ ศัตรวาหา ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายพีระ ศัตรวาหา
8.นายวีระ ศัตรวาหา ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายวีระ ศัตรวาหา
9.นางจุรี ศัตรวาหา ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นางจุรี ศัตรวาหา
10.นายเชาวลิต ศัตรวาหา ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายเชาวลิต ศัตรวาหา
11.นายซ่งลิ้ม แซ่ตั้ง ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายซ่งลิ้ม แซ่ตั้ง
12.นายเป้ง แซ่ตั้ง ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายเป้ง แซ่ตั้ง
13.นายโพธิ์ วรรณปักษ์ ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายโพธิ์ วรรณปักษ์
14.นายสาย กาญจนจินดา ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายสาย กาญจนจินดา
15.นายสำราญ แซ่ลิม ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายสำราญ แซ่ลิม
16.นายห้อย แซ่ลิ้ม ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายห้อย แซ่ลิ้ม
17.นายอิ่มทอง เพิ่มสำราญ ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายอิ่มทอง เพิ่มสำราญ
18.นางริ้ว หลีอาภรณ์ ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นางริ้ว หลีอาภรณ์
19.นายศักดิ์ หลีอาภรณ์ ชื่อในหน้า นายพรชัย สหพงศ์ นายศักดิ์ หลีอาภรณ์
คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)