หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นายหลวง หัดฐี
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นายหลวง หัดฐี' category detail
Home >> List of Thai >> นายหลวง หัดฐี
Thailand Company / coltd , part. , inc

นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทกระเป๋า การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทก..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์ การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียมอื่นๆ ยกเว้น การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนัง..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง
นายหลวง หัดฐี : การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง
นายหลวง หัดฐี : การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้ การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้
นายหลวง หัดฐี : การผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ การผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วย..
นายหลวง หัดฐี : การเลื่อยไม้และไสไม้ การเลื่อยไม้และไสไม้
นายหลวง หัดฐี : การผลิตแผ่นไม้บาง แผ่นไม้อัด ไม้ประสาน แผ่นชิ้นไม้อัด การผลิตแผ่นไม้บาง แผ่นไม้อัด ไม้..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร การผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อส..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตภาชนะไม้ การผลิตภาชนะไม้
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากไม้และไม้ก๊อก การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากไ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุถักสาน การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุถัก..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเยื่อกระดาษ การผลิตเยื่อกระดาษ
นายหลวง หัดฐี : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งด้วยเครื่องจักร การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งด้วยเค..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตกระดาษด้วยมือ การผลิตกระดาษด้วยมือ
นายหลวง หัดฐี : การผลิตกระดาษลูกฟูกและภาชนะบรรจุที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตกระดาษลูกฟูกและภาชนะบรรจุ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากกระดาษ การผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากกระดาษ
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษอื่นๆ ซ..
นายหลวง หัดฐี : การพิมพ์โฆษณาหนังสือ โบรชัวร์ หนังสือที่เกี่ยวกับดนตรี และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ การพิมพ์โฆษณาหนังสือ โบรชัวร์ หน..
นายหลวง หัดฐี : การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร..
นายหลวง หัดฐี : การพิมพ์โฆษณาสื่อบันทึก (Recorded Media) การพิมพ์โฆษณาสื่อบันทึก (Recorde..
นายหลวง หัดฐี : การพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ การพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ
นายหลวง หัดฐี : การพิมพ์ (Printing) การพิมพ์ (Printing)
นายหลวง หัดฐี : กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อ..
นายหลวง หัดฐี : การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่..
นายหลวง หัดฐี : กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตเม็ดพลาสติก
นายหลวง หัดฐี : การผลิตยางสังเคราะห์ การผลิตยางสังเคราะห์
นายหลวง หัดฐี : การผลิตยาปราบศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์เคมีทางเกษตรอื่น ๆ การผลิตยาปราบศัตรูพืช และผลิตภัณ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา สารเคลือบต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ และ การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา สารเคลื..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตหมึกพิมพ์ การผลิตหมึกพิมพ์
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและ การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคม..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตสบู่ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรักษาความสะอาด การผลิตสบู่ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องหอมอื่น ๆ การผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเค..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตวัตถุระเบิด การผลิตวัตถุระเบิด
นายหลวง หัดฐี : การผลิตกาวและเจลาติน การผลิตกาวและเจลาติน
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเกี่ยวกับการถ่ายรูป การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเกี่ยวกับการ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตสื่อบันทึก การผลิตสื่อบันทึก
นายหลวง หัดฐี : การผลิตหมึกและผงหมึก การผลิตหมึกและผงหมึก
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ การผลิตเส้นใยประดิษฐ์
นายหลวง หัดฐี : การผลิตยางนอก ยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางใหม่ การผลิตยางนอก ยางใน การหล่อดอกยา..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตยางแผ่นและยางก้อน การผลิตยางแผ่นและยางก้อน
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
นายหลวง หัดฐี : การผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อหรือรูปทรงต่างๆ การผลิตพลาสติกเป็นแผ่น แท่ง ท่อห..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวทำด้วยพลาสติก การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและใ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้ในบ้าน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว การผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บน..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตกระจก การผลิตกระจก
นายหลวง หัดฐี : การผลิตใยแก้ว (Glass Fibre) การผลิตใยแก้ว (Glass Fibre)
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์จากแก้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์จากแก้วอื่นๆ ซึ่..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากเซรามิก การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์ด้านประติมากรรมและประดับตกแต่งจากเซรามิก การผลิตผลิตภัณฑ์ด้านประติมากรรมแ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิก การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากเซ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ยกเว้นชนิดทนไฟและใช้ในงานก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ยกเ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟ การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟ
นายหลวง หัดฐี : การผลิตปูนขาวและปูนปลาสเตอร์ การผลิตปูนขาวและปูนปลาสเตอร์
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากคอนกรีต ปูนซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์ การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากคอนกรีต..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์หินโดยการเลื่อยหรือตัด การผลิตผลิตภัณฑ์หินโดยการเลื่อยห..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์จากหินต่างๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากหินต่างๆ
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตโลหะมีค่า การผลิตโลหะมีค่า
นายหลวง หัดฐี : การผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑ์โลหะสามัญอื่นที่มิใช่เหล็ก การผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑ์โลหะ..
นายหลวง หัดฐี : การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า
นายหลวง หัดฐี : การหล่อโลหะที่มิใช่เหล็ก การหล่อโลหะที่มิใช่เหล็ก
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตที่เก็บน้ำและภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ที่ทำจากโลหะ การผลิตที่เก็บน้ำและภาชนะบรรจุขน..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องกำเนิดพลังงานไอน้ำ ยกเว้นหม้อไอน้ำ (boiler) ที่ทำความร้อนจากส่วนกลาง การผลิตเครื่องกำเนิดพลังงานไอน้ำ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์การรีดและการผสมโลหะผง การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี..
นายหลวง หัดฐี : การบริการตกแต่ง เคลือบโลหะและบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน การบริการตกแต่ง เคลือบโลหะและบริ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตของมีคม เครื่องตัดและเครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ การผลิตของมีคม เครื่องตัดและเครื..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องโลหะทั่วไป การผลิตเครื่องโลหะทั่วไป
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์จากลวดและสิ่งที่ใช้ยึด การผลิตผลิตภัณฑ์จากลวดและสิ่งที่..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตกระป๋องและภาชนะบรรจุสิ่งของจากโลหะ การผลิตกระป๋องและภาชนะบรรจุสิ่งข..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว การผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ในครั..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากโล..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ ซึ่งมิ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้ การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังห..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องสูบและเครื่องอัด การผลิตเครื่องสูบและเครื่องอัด
นายหลวง หัดฐี : การผลิตก๊อกและวาล์ว การผลิตก๊อกและวาล์ว
นายหลวง หัดฐี : การผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน การผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปก..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเตาอบและเตาเผา การผลิตเตาอบและเตาเผา
นายหลวง หัดฐี : การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกและขนย้าย การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกและขน..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องจักรทำความเย็น การผลิตเครื่องจักรทำความเย็น
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษ..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องมือกล การผลิตเครื่องมือกล
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะก..
นายหลวง หัดฐี : การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ เหมืองหินและการก่อสร้าง การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเ..
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,

>>นายหลวง หัดฐี


>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นางพัชณี ใจซื่อกุล ชื่อใกล้เีคียง นางพัชณี ใจซื่อกุล
2.นางวัชราภรณ์ พึ่งไทย ชื่อใกล้เีคียง นางวัชราภรณ์ พึ่งไทย
3.นายจรัญ รวมทองศรี ชื่อใกล้เีคียง นายจรัญ รวมทองศรี
4.นายศักดิ์ดา ราวีศรี ชื่อใกล้เีคียง นายศักดิ์ดา ราวีศรี
5.นายสอาด ราวีศรี ชื่อใกล้เีคียง นายสอาด ราวีศรี
6.นางระเบียบ อบรา ชื่อใกล้เีคียง นางระเบียบ อบรา
7.นายปริญญา อบรา ชื่อใกล้เีคียง นายปริญญา อบรา
8.นายวิบูลย์ บุตรไชยเจริญ ชื่อใกล้เีคียง นายวิบูลย์ บุตรไชยเจริญ
9.นางรุ่งกานต์ บำรุงศักดิ์ ชื่อใกล้เีคียง นางรุ่งกานต์ บำรุงศักดิ์
10.นายอาทิกร เทวิน ชื่อใกล้เีคียง นายอาทิกร เทวิน
11.นางบังอร บุญธิชานนท์ ชื่อใกล้เีคียง นางบังอร บุญธิชานนท์
12.นายกฤษฎา บุญธิชานนท์ ชื่อใกล้เีคียง นายกฤษฎา บุญธิชานนท์
13.นายชัยยุทธ บัวทอง ชื่อใกล้เีคียง นายชัยยุทธ บัวทอง
14.นายสมโภช แสงชัยโรจน์ ชื่อใกล้เีคียง นายสมโภช แสงชัยโรจน์
15.นายสุเทพ เขื่อนชนะ ชื่อใกล้เีคียง นายสุเทพ เขื่อนชนะ
16.นายเทพมงคล มณีสุขเกษม ชื่อใกล้เีคียง นายเทพมงคล มณีสุขเกษม
17.นายเมธี มณีสุขเกษม ชื่อใกล้เีคียง นายเมธี มณีสุขเกษม
18.นายทวี นวพลวตานนท์ ชื่อใกล้เีคียง นายทวี นวพลวตานนท์
19.นายปัญญา รุ่งเรือง ชื่อใกล้เีคียง นายปัญญา รุ่งเรือง
20.นางอัญชสา ไพศาลยุทธ ชื่อใกล้เีคียง นางอัญชสา ไพศาลยุทธ
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นายหลวง หัดฐี

< go top 'นายหลวง หัดฐี ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
2. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
3. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
4. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
5. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
6. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
7. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
8. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
9. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
10. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
11. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
12. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
13. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
14. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
15. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
16. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
17. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
18. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
19. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
20. ชื่อในหน้า นายหลวง หัดฐี
แทงบอลออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)